Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan memurların aylık maaş miktarını ve Devlet memurlarının emekli olmaları halinde alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarını etkileyen bir unsur olması nedeniyle memurlar tarafından önemsenen ek göstergeler, ortaöğretim (lise) ve önlisans mezunu memurlar (yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında görev yapanlar hariç) hakkında sadece ilk dört derecelerde uygulanmaktadır.

Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu memurların ek göstergesi

Lise veya dengi (mesleki/teknik) okul mezunu olarak çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergesi (yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç), 5 hizmet sınıfında her unvan için dereceler itibariyle aynı seviyede belirlenmiştir.
Öte yandan, öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlar bir üst dereceye yükselebildiğinden, eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurları 2 nci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilmektedirler.
Ortaöğretim mezunu memurun hizmet sınıfı
Kadro/aylık derecesi
4
3
2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
0
0
0
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
650
800
1100
Din Hizmetleri Sınıfı
650
800
1100
Emniyet Hizmetleri Sınıfı
650
800
1100
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
650
800
1100
Teknik Hizmetler Sınıfı
650
800
1100

Önlisans (2 yıl süreli yükseköğrenim) mezunu memurların ek göstergesi
Önlisans mezunu olarak çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergesi (yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç), Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 3 ve 4 üncü dereceler dışında 5 hizmet sınıfındaki her unvan için dereceler itibariyle aynı seviyede belirlenmiştir.
Önlisans mezunu memurun hizmet sınıfı
Kadro/aylık derecesi
4
3
2
1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
0
0
0
0
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
800
1100
1600
2200
Din Hizmetleri Sınıfı
800
1100
1600
2200
Emniyet Hizmetleri Sınıfı
800
1100
1600
2200
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
800
1100
1600
2200
Teknik Hizmetler Sınıfı
1100
1500
1600
2200

 memurunyeri