Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 84037561-10.07.01-E.15473281 sayılı 23 Ekim 2020 tarihli Ortaöğretim Kurumlarının 9'uncu Sınıflarında Yüz Yüze Eğitim konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''2020-2021 ders yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamış ve ortaöğretim kurumlarında 31 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim programı uygulanmıştır. COVID-19 salgını sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmış, alınan bu kararlara ek olarak Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarının da 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlanılması kararlaştırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ''olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler'' başlıklı Ek-3'üncü maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde uyulması gereken usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmiş olup 12 Mart 2020 tarihli ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazı, 19 Eylül 2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı yazısı, 8 Ekim 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.14431459 sayılı yazımız ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında; 9'uncu sınıflarda 2 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren okulun fiziki şartları, derslik durumu ve öğretmen sayısı vb. gibi durumlarında göz önünde bulundurularak 2 günlük yüz yüze eğitim faaliyetinin planlanması, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 12 Mart 2020 tarihli ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazımız, 19 Eylül 2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı yazımız, 8 Ekim 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.14431459 sayılı yazımızda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması; öğrenciler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19 Şubat 2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı, okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanması sağlanacaktır.'' denilmiştir.