Kamuajans.com – 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında son sınıf öğrencisi olup Covid-19 salgını nedeniyle Eylül ayında yapılan sorumluluk veya staj bitirme sınavına katılamamış ya da katıldığı hâlde başarısız olup mezun olamamış, ancak bir yükseköğretim programını kazanmış ve geçici kayıt yaptırmış olan öğrencilerin, 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerektiğinden bu durumda olan öğrencilerin kayıtlarının silinmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için ilgi (a) Yönetmeliğin sorumluluk sınavlarının tamamlanması sonrası mezuniyet belgelerini yerleştirildikleri kurumlara ibraz etmeleri talebimizi içeren ilgi (b) yazımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilgi (c) yazısı ile 13/01/2021 tarihinde yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak yukarıda belirtilen mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ibraz etmeleri, ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtlarının silinmesi kararı alındığını belirtilmiştir.

Bu nedenle, sorumluluk sınavlarının ilgi (a) Yönetmeliğin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması. bu durumda olan öğrencilerin bilgilendirmesinin yapılarak sınava girmelerinin sağlanması ve başarılı olanların mezuniyet işlemlerinin 15 Mart 2021 tarihinden önce tamamlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Cengiz METE

Bakan a. Genel Müdür

YÖK T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

İVEDİ 14.01.2021

Sayı : E-75850160-104.01.01.01-3013 Konu :2020 YKS/Örgün Lise Mezuniyeti

Gecikenler Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Sözleşmeli öğretmene verilen üstün başarı belgesi ve ödüllerin alınıp imhası isteniyor Sözleşmeli öğretmene verilen üstün başarı belgesi ve ödüllerin alınıp imhası isteniyor

İlgi

: a) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30.12.2020 tarih ve E-84037561-299-18617508 sayılı yazısı.

b) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 06.01.2021 tarih ve E-84037561-299-18835078 sayılı yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile beraber Covid-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarında kademeli olarak yüz yüze eğitim süreci başlatıldığı, ancak tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verildiği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı,

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında son smf öğrencisi olup Covid-19 salgını nedeniyle eylül ayında yapılan sorumluluk veya staj bitirme siavina katılamamış ya da katıldığı hâlde başarısız olup mezun olamamış, ancak bir yükseköğretim programını kazanmış ve geçici kayıt yaptırmış olan öğrencilerin mezun olmaları durumunda yerleştikleri yüksek öğretim programlarına ÖSYM'nin yayımlamış olduğu 2020 YKS Kılavuzuna göre 31/12/2020 tarihine kadar kesin kayıtlarını yaptırmaları gerektiği, bu durumda olan öğrencilerden 2020 YKS Kılavuzunda belirtilen 31.12.2020 tarihine kadar diplomalarını ibraz edemeyeceklerine ve bu hususta yaşayacakları mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik Bakanlıklarına çok sayıda talep ulaştığı,

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58 inci maddesi ikinci fikrası (a) bendinde yer alan "ikinci dönemin ilk haftası içerisinde" yapılması gereken sorumluluk sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden sonra yapılacak olması nedeniyle; bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak yukarıda belirtilen mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 tarihine kadar ibraz etmeleri konusunun Kurulumuz Başkanlığınca değerlendirilmesi talep edilen ilgi (a) ve (b) yazıları 13/01/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş, 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak yukarıda belirtilen mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin

herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ibraz etmeleri, ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtlarının silinmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a. Genel Sekreter