Başkanlar Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, herkesin sağlık çalışanlarının emeğine saygı duyması gerektiğini dile getirerek, “Sağlık çalışanları sahada büyük bir mücadele veriyor. Bunu herkes çok iyi biliyor. Sağlık çalışanlarının fedakarlığını herkes alkışlıyor, takdir ediyor. Ama bu takdir ve teşekkür sorunları çözmeye yetmiyor. Herkes ama herkes sağlık çalışanlarının emeğine saygı duymalı” diye konuştu.

 “Masada İrademizi Ortaya Koyacağız”

Sağlık-Sen’in sorunların çözümü için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, COVID-19 ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının yanında Sağlık-Sen teşkilatının olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme sürecine ilişkin konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Memur-Sen olarak toplu sözleşmede memurları memnun edecek kazanımları hayata geçirmek için mücadele veriyoruz. Masada başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız olmak üzere kamu çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması için irademizi ortaya koyacağız. Beklentilerin ve taleplerin karşılık bulması için masada mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Olmazsa Olmazımız Ücret Adaletsizliğinin Giderilmesi”

Sağlık çalışanlarının en büyük sorununun döner sermaye sistemi olduğunu dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bizim olmazsa olmazımız, sağlık çalışanlarının ücretlerini eriten, canına tak eden, herkesin ortak sorunu döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi. Biz bu sistemin yeniden inşa edilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Kimse sağlık çalışanlarının emeğini ve alın terini görmezden gelemez. Biz bu sisteme yönelik çözüm önerimizi tüm muhataplarımızla paylaştık.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Adaletli Ek Ödeme Sistemi İçin Revizyon Gündemimizde

Başkanlar Kurulu Toplantısı’na online katılımla hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını, bu sorunların çözümü için kararlı olduklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarını mağdur eden döner sermaye sistemine de değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.