Kamuajans.com – 20 Ekim 2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair ilgi Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Ölçme Değerlendirme Merkezleri kurulmuştur.

20 Ekim 2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair ilgi Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Ölçme Değerlendirme Merkezleri kurulmuştur.

İlgi Yönetmelik kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup bu bağlamda Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olan ve ekte sunulan "Milli Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezi Yönergesi" nin yürürlüğe girmesi hususunu,

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde Olurlarınıza arz ederim.