Ali Yalçın, Sakarya, Düzce ve Bolu şubelerinin toplantılarına katılarak, toplu sözleşme süreci ve eğitim gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.Eğitim çalışanlarının özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek, özgürlük alanlarını genişletmek için çalışıyoruz

Eğitim çalışanlarının, üyelerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için çabaladıklarını belirten Yalçın, “Gayretimiz, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının, üyelerimizin sosyal haklarıyla beraber özlük haklarını iyileştirmek, özgürlük alanlarını genişletmek, ekonomiden, millî gelirden alacağı payı genişletmek, saygın iş ilkesi gereğince saygın ücreti temin etme noktasında örgütlü gücümüzle mücadele etmektir” şeklinde konuştu.

Hem müzakere hem mücadele yönüyle çok ciddi bir farkındalık oluşturduk

Toplu sözleşme sürecinin önemli başarılar ve kazanımlarla taçlandığını kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “Salgının gölgesinde, ekonominin örselendiği, ülkelerin kaygılarının, bütçe açıklarının her geçen gün arttığı bir zeminde toplu sözleşme yapmak kolay değil ama böyle bir süreçte bile Memur-Sen olarak hem strateji hem müzakere hem mücadele yönüyle bu sürece ilişkin çok ciddi farkındalık oluşturduk. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de birçok sorunu çözüme kavuşturduk, onlarca kazanıma imza attık. Sadece eğitim hizmet kolunda 21 kazanım elde ettik. Sendikalı olanlar için iki yıl içerisinde yüzde 30 ila yüzde 40,22 oranında iyileştirme alacağımız bir toplu sözleşmeyi imza altına aldık.”

Sorunlara ivedilikle çözüm bulunmalıdır

Eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarına da değinen Yalçın, “Hizmetli ve güvenlik personeli ihtiyacı karşılanmalı, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilerek atamalar kadrolu yapılmalı, öğretmen açığı kapatılmalı, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal hakları iyileştirilmeli, okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir. Üniversite idari personeli de akademik personele tanınan yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sosyal haklardan faydalandırılmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları merkezî olarak periyodik gerçekleştirilmelidir. İdari personelin atama ve yer değiştirme süreçleri muvafakat engelinden kurtarılmalı, belli bir takvim doğrultusunda merkezî olarak yapılmalıdır” diye konuştu.