Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30dan fazla olamayacak.

İşte kararın detayları

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30dan fazla olamaz.".

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Eylül seminerleri online mı olacak? Öğretmenlerimiz açıklama bekliyor Eylül seminerleri online mı olacak? Öğretmenlerimiz açıklama bekliyor

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.