Kamuajans.com - Empati (eşduyum) bir başkasının içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.

Kamuajans.com - Örgütsel anlamda çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına ve karışmasına neden olan olaylardır. 

Empati; genellikle örgüte okul yöneticilerinin öğretmenlerin beklentilerinin neler olduğunu bilmesi ve karşılaması okulun etkililiğini sağlamaktadır. Eğer öğretmenlerin beklentileri karşılanmaz ise okul müdürü-öğretmen arasında çatışmaya neden olmaktadır. 

Kuşkusuz, böyle bir sürecin adı da örgütsel çatışmadır. Çünkü, böyle bir örgütsel iklimde önem arz eden beklentiler karşılanmamaktır. Oysa, okullar informal yönleri ağır basan örgütlerdir. 

Diğer taraftan, okul yönetimi-öğretmen; öğretmen-öğretmen arasında empati yoksunluğu genel anlamda güven eksikliğine neden olduğundan örgütsel çatışmaya neden olabilmektedir. 

Yine, okul müdürü- öğretmen; öğretmen-öğretmen arasında görülen empati eksikliği karşılıklı rollerin ve sorumlulukların neler olacağı konusunda bir açıklık yoksa örgütsel çatışma doğabilir. okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğretmen arasında görülen empati yoksunluğu diğer nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

1- Meslektaşlık ve karşılıklı iyimser duyguların yokluğu 

2- Birbirlerini tanımama 

3- İletişim kanallarının yosunluğu 

4- Önyargı 

5- Mobbing,Stres, sinizm 

Hasan Güneş 
Emekli Öğretim Görevlisi