Okullarda en çok hizmetliye ihtiyaç duyulan zaman dilimi okulların açıldığı ilk ay olmasına rağmen neredeyse okulların tamamına yakınında hizmetli eksiği var.
            Dahası güya asıl işi bu ülkenin eğitimine insan unsuru alanında pozitif katkı sunmak olan ve nihayet kendi üyeleri bu ateş topunun altında inim inim inlerken sendikaların bu tarakta bezi bile yok… 
            Bir gün tuvaletleri temizlenmeyen okula ikinci gün kimsenin giremeyeceği düşünüldüğünde öğretmenden bile öncelikli ve önemli olan hizmetlinin olmaması eğitimin en temel ve en öncelikli konusu olmak zorundadır. Ancak okullar açılırken bu durum yetkililerin gündeminde bile yoktur.
           Nasıl olsa bir şekilde çözen biri var mantığı ile kendi kaderine terk edilen okul müdürleri ise imkansızlıklar içinde mucize yaratmaya çalışmaktadır.  

           Hizmetli Sorunu Okulların En Temel ve En Acil Sorunu

Bilindiği üzere okullarımıza yeni kadrolu hizmetli alımı çok sınırlı sayıda olup, okullarımızın tamamına yakınında hizmetli eksiği bulunmaktadır.  İş-Kur kapsamında alımlar olmakla beraber bu kurumun kriterleri ve planlaması gereği alımlar genellikle Ekim aynın yarısında olmaktadır. Hizmet alımı kapsamında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan hizmetli çalıştırma işlemi ise yine eğitim öğretimin yarısında yapılmakta ve birkaç aylık süreyle çalıştırılmaktadır. Bu nedenle okulların en çok hizmetliye ihtiyaç duydukları zaman dilimi olan okulların açıldığı ilk bir ay neredeyse tüm okullarımızda hizmetli sorunu yaşanmaktadır.

Bu konuda okul müdürleri bireysel çabalarıyla geçici çözüm bulmaya çalışmakla birlikte ya geleceğe dönük borçlanarak okulların diğer ihtiyaçları ihmal edilmekte ya da yasal zorluklarla karşılaşılmaktadır. Okulların hizmetli sorunu devletin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olup, okul müdürlerine havale edilerek görmezden gelinmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi eğitime de ciddi zarar vermektedir.

           Lider Eğitim Yazarları Derneği olarak Çözüm Önerimiz:

Okullarda çalışan hizmetlilerin çoğunluğunun ücretleri İş-Kur ve Hizmet alımı yoluyla İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ödendiği dikkate alındığında her durumda bu çalışanların ücretinin devlet bütçesinden ödendiği görülmektedir.

Ayrıca İş-Kur tarafından diğer kurumlarda istihdam edilen çalışanların ihtiyaç dışı ve israf boyutunda olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla zaten devlet bütçesinden ödenen bu paranın daha rasyonel ve verimli kullanılması adına tek kalemde toplanması ve tüm okullarda bu para ile hizmetli çalıştırılması hem okulların hizmetli sorununu çözecek hem de devlet bütçesine ait olan paranın daha verimli değerlendirilmesini sağlamış olacaktır.

        Ayrıca devletimizin istihdam politikası, çalışmak isteyen dar gelirli kadınların okullarda hizmetli olarak istihdamı ve işsizliğin en aza indirilmesi hususları birlikte düşünülerek 1 Eylül-15 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde on dersliğe bir hizmetli düşecek şekilde her yıl düzenli olarak devlet tarafından yapılmasını önermekteyiz.

           Sözün özü eğitimin en temel ve en acil sorunu olan hizmetli sorununun çözümü konusunda bakanlık yetkililerini, il ve ilçe milli eğitim müdürlerini, kaymakam ve valileri,  bu sorunu çözmeye davet ediyoruz.

Sendikaları ise bu konuda risk almak zorunda kaldıkları için özlük hakları bakımında risk altında olan kilit noktadaki üyelerine yani okul müdürlerine bu sorunun çözümüne katkı sunarak sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

                                             Cafer GÜZEL

                               Lider Eğitimci Yazarlar Derneği