Okullar 15 Şubat'tan itibaren maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere sıkı tedbirler doğrultusunda açılacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde salgın sürecinde okullarda alınması gereken önlemleri sıraladı.

MEB tarafından açıklanan detaylara göre 15 Şubat'tan itibaren örgün eğitimde yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Öncelikle internet erişiminde sıkıntı yaşayan dolayısıyla uzaktan eğitimi sağlıklı olarak yürütemeyen köy okulları açılacak, 1 Mart'tan itibaren de ilkokullar ve sınavlara hazırlanan ortaokul ile lise son sınıflar için de okullar kapılarını açacaklar. Yüz yüze eğitim döneminde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanacak.

Yüz yüze açılmaya hazırlanan okullarda koronavirüs tedbirleri bir numaralı öncelik olacak. Sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci yer labilecek ve öğrenciler çapraz oturma düzenine göre sınıfta yer alacak.

Okul binalarının girişleri ve içinde uygun yerlere, kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak.

Okullar Koronavirüs Tedbirleriyle Açılıyor!

OKULLAR HAD SAFHADA TEDBİRLERLE AÇILIYOR

Okullarda uygulanacak Covid-19 tedbirleri için eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilecek, gerekli hallerde il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle iletişime geçilecek.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

Okul girişleri ve binada uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.

Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

Şartların uygun olması halinde sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Covid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa internet adresinden yayımlanacak, eğitim ve öğretim başlamadan önce veliler e-Okul, e-Posta ve SMS aracılığıyla bilgilendirilecek.

Okulların açılmasıyla velilere "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"si imzalatılacak.

Bir nüshası velilere verilecek bilgi formunda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görüldüğü öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verilmesi istenecek, ayrıca öğrenci için doktor muayenesi önerilecek.

Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covid-19 belirtileri bulunan ya da hastalık tanısı konulan, temaslı kişi bulunması durumunda, idareye ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin o tarihlerde okula gönderilmemesi sağlanacak.

Öğrencilerin okula bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler, sosyal mesafe kurallarına uyacak, maske takacak.

Öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması istenecek. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp alamayacak.

Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulacak.

Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırması için de binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilecek.

Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilecek.

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilecek veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makinelerle yıkanabilecek. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilecek. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecek.

Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilecek. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmeyecek.

Okuldaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması, yüzde 100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak. Vantilatörler çalıştırılmayacak.

Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak, tuvalet kağıdı konulacak. Mümkünse tek kullanımlık havlu kullanılacak. Hepafiltreli hava akımıyla çalışan el kurutma cihazları kullanılabilecek.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacak.

Tuvalet temizliği belirlenen şartlara uygun yapılacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak ve el hijyenini sağlayacak. 

Öğrenciler, yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek.

Teneffüsler sırayla yapılacak.

Öğrencilerle 1 metreden yakın temas olanlar, yüz koruyucu da kullanacak.

Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.