Milli Eğitim Şûrası'nda sendikamızın sunduğu tekliflerden olan şûra genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe verilmesi kararızaman kaybetmeksizin hayata geçirilmelidir.

Nitekim 64.hükümet programında da ''Tüm okul türlerinde , okul bazlı bütçeleme yönetimine geçilecektir..Bu kapsamda kaynakların öğrenciye , okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde kullanımı sağlanacaktr.''ifadeleriyle okul bazlı bütçeleme hedeflenmiştir.

Bütçe verilmemesi nnedeniyle yaşanana sorunlara çözüm getirilmek üzere okulların zaruri harcamaları için okul aile birliklerince üretilmeye çalışılan çüzmler yetersiz kalmaktadır.

okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel olan okulların bütçe sorunu ; öğretimeni,yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte,bundan en fazla zararı yine okul yönetimleri görmektedir.

Şûra alınan kararın gereği yerine getirilmeli , merkezi bütçeden , öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli,okullarda tahsildarlık dönemi artık sona erdirilmelidir.