Değerli okuyucularım okulların hibrit modeliyle de olsa yüz yüze eğitime başlamasından dolayı büyük memnuniyet ve heyecan duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Okullarımız hep çiçek olsun, okullarımız hep hayat olsun.
Peki hibrit eğitim modeli diyoruz, nedir bu hibrit eğitim modeli? Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Hibrit eğitim sisteminde bilindiği gibi hem uzaktan eğitim, hem de yüz yüze eğitim yapılmaktadır. Seyreltilmiş eğitim modeli ile ilkokul ve ortaokulda haftanın iki günü yüz yüze eğitim yapılırken, çarşamba günü de okullar dezenfekte yapmaktadır. Yüz yüze eğitim de ilkokul ve ortaokullar sınıfları ikiye bölerek birinci grubu pazartesi, Salı, ikinci grubu da Perşembe Cuma günü okula çağırmaktadır. Haftada gerek ilkokul gerekse ortaokul 12 saat eğitimini yüz yüze almaktadır. Şu an yapılabilecek olanın en iyisi yapılmaktadır diye düşünüyorum. Seyreltmenin yanı sıra yer yer öğrenci durumuna göre ikili eğitime de geçen kurumlar öğrencileri daha fazla seyreltme yoluna gitmektedir.
Tüm dünyayı etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız , gereken tedbirleri alma konusunda kuşkusuz hepimize sorumluluklar düşmektedir.
2020/2021 Eğitim öğretim yılı 31 ağustos itibarıyla başladı. Gönül rahatlığı ile Şu ana kadar bakanlığımız süreci çok güzel bir şekilde yönetti. Eğitim camiası sürecin her aşamasında fedakârca çalışmış ve halen de çalışmaya devam etmektedir.
Okullardaki hijyen konusuna da değinmek istiyorum. Okulların daha iyi koşullarda açılabilmesi ve eğitim hizmetlerinin yeni normale uyum sağlayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında Temmuz 2020 de işbirliği yapılmıştır. Bu protokolle Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu yayınlanmıştır. Klavuzun uygulanması kapsamında bakanlık İSG ve TSE işbirliği içinde yapılacak olup Türkiye geneli 2000 personel görevlendirilmiştir. Klavuzda belirtilen şartları yerine getiren okullar bu personellerle denetlenecek olup Okulum Temiz Belgesi alacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız resmi sitesinde (http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php?KATEGORI=2978) Yöneticilere,velilere ve öğrencilere dönük rehber yayınladı. Rehberde uyulması gereken kurallar dikkat edilmesi gereken uyarılara yer verildi. Bu kapsamda okul idarecilerinin Okulum Temiz Projesi evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu proje doğrultusunda Ülkemizin birçok yerinde okullarımız gereken çalışmaları yaparak “OKULUM TEMİZ BELGESİ” almaya hak kazandılar . Neredeyse hergün bir ilimizden bu proje doğrultusunda belgelerin okullara dağıtıldığı haberlerini duyuyoruz. Açıkçası bu bizlerin göğsünü kabartıyor.
*Okullarımız gerçekten temiz
*Okullarımız sokaktan güvenli
*Okullarımız çarşıdan güvenli
Okullarımız pazardan güvenli
*Okullarımız hayat dolu
*Okullarımız daha hijyen
Bu süreçte okullarımızda yapılan başlıca çalışmalar
- Risk Değerlendirme Raporu
- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
- Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri
- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
- Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar
- Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi
- Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır, kurumlar tarafından bir öz değerlendirme yapılmaktadır.
Yine Okullarımızda görülen olumlu çalışmalar şunlardır
1.Okulun giriş-çıkışlarının kontrol altına alınıp, okula giriş yapacak çalışan, Öğrenci,Veli,Tedarikçi) temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi
2.Bina girişine konulan dezenfektan ile ellerin dezenfekte edilmesi .
3.Okulda tüm personel ve öğrencilerin maske kullanması
4. Genel olarak ziyaretçilerin ziyaretçi prosedürüne uyması .
5.Ateşi yüksek çıkan kişi/kişilerin okul/kuruma alınmaması ve Eylem planında belirtilen iletişim bilgilerine göre belirtilen kişi veya kuruluşlara haber verilmesi.
6.Okul bahçesinde sosyal mesafeyi düzenleyecek çalışmalar yapılması.
7.Her koridorun başına ve sonuna dezenfektan konulması.
8.Okul/Kurum koridor başlarına veya iyi görülecek yerlere Salgın ile ilgili bilgilendirici afişlerin asılması
9.Bina içinde ve dışında sosyal mesafeyi düzenleyen etiketler kullanılması
10.El yıkama bilgilendirme afişleri ilgili yerlere asılması.
11.Sınıfların panolarına Salgın(Covid-19) ile ilgili bilgilendirici görsellerin asılması.
12. Koridorlarda basmalı uygun dezenfektan aparatlarının konulması.
13.Sınıflarda,toplantı salonunda ve diğer alanlarda sosyal mesafenin düzenlenmesi kapsamında sınıf oturma planının yapılması .
14.Okul/Kurum girişlerinde ve sınıflarda yedek maske bulundurulması.
15.Pedallı çöp kovalarının tercih edilmesi.
Meb bakanımız okulumuz temiz projesi belge dağıtım töreninde şu konuşmayı yaparak konunun önemine dikkat çekmiştir.
“Covid-19 salgını süresince yaptığımız her işin bir simülasyona bağlı olduğunu bir modellemeye bağlı olduğunu ve risk analizi, etki analizi yaparak bu işleri yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Çünkü tek bir çocuğumuzun, tek bir öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı da Okulum Temiz projesini denetmenlerimizle adım adım yürütüyoruz.”

Değerli okuyucularım sonuç olarak Okullarımızda seyreltilmiş hibrit modeliyle de olsa eğitim öğretim sürdürülmektedir. Kendi gözlemlerime dayanarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Okullarımız çarşıdan ,pazardan,sokaktan daha güvenli.
Gözbebeğimiz öğrencilerimiz gönül rahatlığı ile maskelerini takarak okullara gelebilirler. Her alanda olduğu gibi okulda da sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım.
Fedakâr eğitimciler her zamanki gibi bu zor süreçte de kendi üzerlerine düşeni yapmaya hazırdır.
Tekrar ifade etmem gerekirse
*Okullarımız sokaktan güvenli
*Okullarımız çarşıdan güvenli
*Okullarımız pazardan güvenli
*Okullarımız hayat dolu
*Okullarımız daha hijyen
En derin saygılarımla…
Mustafa YILDIRIM
Eğitimci Yazar
E posta: [email protected]