Türkiye tarım ülkesidir ve saniyileşme yolunda ciddi adımlar atılmaktadır… Ayrıca, Genç nüfus potansiyeli açısından diğer bölge ülkelerden daha avantajlıdır…

Tüm bu avantajlara arağmen kalifiye işçi barındırma açısından zayıftır…

Bunun temel sebebi okulların bölge ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde yapılandırılmamasıdır… Okullar, bölge ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırlırsa o bölgedeki işletmeler kendilerine hitap eden okullarla iletişim halinde olacak ve işçi bulma sorunu minimize edilecek veya tamamen ortadan kalkacaktır…

Sanayi bölgesinde işletmecilere hitap eden okullar olmadığında, kalifiye işçi bulmada zorluklar baş gösterir ve farklı alternatifler bulma yolunda adımlar atılır…

Bu tür yeni yollar bulma çabası demek zaman kaybı demektir… Zaman kaybı da kazanç kaybı demektir…

Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yolu okulları bölgelere göre sınıflandırarak kalifiye işçi sayısı arttırılabilir…

Sanayi ağırlıklı bölgelerde okulların %60’ı meslek okulları olmalıdır… Ve bu okullar da iş kollarına göre sınıflandırılarak gelecek yirmi beş -  elli yılın planlaması yapılmalıdır…

Uzun süreli planlamalar ülkenin sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlar ve gelecek adına karamsarlıklar en aza indirilir…

Yukarıda bahsetmiş olduğum sınıflandırmalar sağlık ve diğer ihtiyaç duyulan alanlar için de yapılmalıdır…

Bu sayede iş ve işçi bulma sorunu ülke gündeminden uzaklaşacaktır…

Her alanda canlanma görülecek ve her sektörün yüzü gülecektir…

Tabii, bu pembe tablonun oluşabilmesi için siyasilerin de sağlıklı adımlar atması en önemli ve belki de brinci koşul olacaktır…

Böyle bir sisteme geçişin olabilmesi için aile faktörünü de unutmamak lazım diye düşünüyorum…

Ailelerdeki çocuğum: “doktor, mühendis, öğretmen, hakim…” olsun düşüncesinin de reforme edilmesi gerekir…

Bu sağlanırsa birçok alanın yolu açılmış olur… Yani, bir yeniliğin altına imza atmadan önce avantaj ve dezavantajları belirleyip üzerinde ciddi çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum…

Olmaz dediğimiz birçok şeyin olduğunu gördüğümüz için hiçbir şeyi gözümüzde büyütmememiz lazım…

İnanarak çıkılan bir yolda başarı kaçınılmazdır.

Vesselam

Hamza KILIÇASLAN