MEB okul öncesi ve 1. sınıflara kayıtta okul müdürleri tarafından istenen ücretler velilerin belini bükmektedir. Özellikle okul anasınıflarında veliden aylık aidatın yanında, okul ve sınıf için yapılan diğer harcamalar ve etkinlerle ilgili masraflar da ayrıca talep edilmektedir. Bunlara öğrenci servis ücreti de dahil edildiğinde, orta ve düşük ekonomik gelire sahip aileler çocuklarının okul öncesi eğitimini karşılayamaz duruma gelmiştir.

Okullarda Kaynak Kitap Sorunu Okullarda Kaynak Kitap Sorunu

MEB tarafından yapılan açıklamalarda ‘kayıt parası yok’, ‘zorunlu bağış yok’ denilmektedir. Ancak anaokullarında velilerden aylık 300 TL ile 700 TL arası zorunlu ücret istenmektedir.

Öğrenci kaydı için veliden zorunlu dekontlar talep edilmekte ve bu nedenle birçok aile çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına kaydettirememektedir.

Veliden aylık aidatın yanında, okul ve sınıf için yapılan diğer harcamalar ve etkinlerle ilgili masraflar da ayrıca talep edilmektedir. Bunlara öğrenci servis ücreti de dahil edildiğinde, orta ve düşük ekonomik gelire sahip aileler çocuklarının okul öncesi eğitimini karşılayamaz duruma gelmiştir.

Her ne kadar ücretsiz gibi görünse de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 18., 67., 68. ve 70.maddelerine göre İl/İlçe MEM Tespit Komisyonlarının belirlediği, maalesef zorunlu aidatlar ile okul öncesi eğitim ücretli hale getirilmektedir. Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in her fırsatta dile getirdiği okul öncesinde okullaşma oranını yükseltmeye dönük 7500 okul öncesi öğretmeni ataması ve 3000 anaokulu açma projesi söz konusu ücretler nedeniyle sorunlu hale gelmektedir. Halen var olan birçok ana sınıfı ve ana okulu bu nedenle öğrenci bulamamakta, özellikle kırsal bölgelerde ilgili okullarda ve sınıflarda öğrenci olmadığı için yüzlerce anaokulu öğretmeni norm fazlası olarak beklemektedir. Okul öncesi okullaşma oranının düşük kalmasının en büyük nedeni velilerden talep edilen zorunlu aidatlar ve diğer harcamalardır.

Milli Eğitim Bakanlığı kayıt ücreti alınmamasına dönük çağrı yaparken, okul öncesinde bırakın kayıt ücretini, aylık yüksek aidatlarla veliyi zorlamakta, hatta veliler ekonomik nedenlerle çocuğunu okul öncesine kayıt ettiremediği için çocukların bu önemli eğitim sürecinden mahrum kalmasına neden olmaktadır.

Bakanlığın okul öncesi harcamaları yanında okul öncesi öğretmenlerinin özlük hakları ve insani çalışma koşullarını sağlamaması da bir başka konudur. Okul öncesi öğretmenleri 5 saat kesintisiz, ihtiyaçlarını dahi karşılayamadan çalışmaktadır. Bırakın bir çay molasını, öğretmenler tuvalete dahi gidemez haldedir. Öğretmenlere yardımcı personel sağlanmamaktadır. Birçok okul ve sınıf velilerin ekonomik durumuna göre sağlanan yardımcı bakıcı maaşını kendileri vermektedir. Diğer öğretmelere göre ek dersleri de 1 saat eksiktir.

Sahanın ihtiyaçları, problemleri ve gerçeklerinden uzak olduğunu yaptığı uygulamalar ve çalışmalarla sürekli fark ettiren Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER, okul öncesinde okullaşma oranının düşük olma sebebini öğretmen ve okul sayısı eksikliği olarak ifade etmektedir. Ancak bu durumun gerçek nedeni MEBin velilerden aldığı zorunlu aidatlar ve harcamalardır.

Eğitim Gücü Sen