Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 28892082-869-E.19325199 sayılı Ders Görevi konulu 15 Kasım 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Daire Başkanı Ahmet Aytaç imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Bakanlığımıza bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutup okutamayacakları hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin 14 Kasım 2017 tarihli ve 34878943-135.04-E.19174574 sayılı yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi daha önce bir örneği de bütün teşkilatımıza gönderilen Milli Eğitim Bakanlığının 27 Şubat 2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi'nin 2'nci sırasında; ''...Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir...'' açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Bakanlığımıza bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.