BİLSEM'lerde görev yapmaya hak kazanan öğretmenleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalarıyla geleceğimize imza atmalarını diliyorum.Öğretmenlere 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde alan değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Çalışma hayatında taşeron sorununun çözülmesi için atılacak adımları bekliyoruz.Sözleşmeliler de kadroya geçirilmelidir.

Seçim öncesi verilen sözlerin ve toplu sözleşme masasında imza attığımız taleplerin takipçisiyiz.

Öğretmenlere nöbet ücreti ödenirken,kurum içi denge ve çalışma barışı bakımından,müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti ödenmelidir.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenlerden branşları kapanan istekli olanların,hizmet içi eğitim kurslarına alınarak rehberlik alanına geçişlerine imkân tanınmalıdır.Bu kategorideki meslekdaşlarımızın sayısı sadece 350 civarındadır.Bu talebimiz, tüm sosyoloji felsefe mezunları için değildir. Sistemin mağdur ettiği branşları kapanan öğretmenler için aynı uygulamanın yapılmasını talep ediyoruz.

Öğretmenlerin mezuniyete dayalı alan değişikliği talepleri dikkate alınmalı,Milli Eğitim Bakanlığı bu talebi bir an önce gerçekleştirmelidir.
Örneğin;
Fizik mezunu olup sınıf öğretmenliği yapan meslekdaşlarımızdan dileyenler diploma alanlarına geçebilmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamındaki kurslarda,kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla birden fazla yöneticinin görevlendirilebilmesi sağlanmalı; hafta içinde düzenlenen kurslarda (yönetici olarak) görev alan yöneticilere de ek ders ücreti ödenmesi noktasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda
düzenleme mutlaka yapılmalıdır.