Bilindiği üzere, Öğretmenler ilk kez 2016 yılının ocak ayından itibaren haftada 2 saati geçmemek üzere nöbet ücreti aldılar. Yine 2017 yılı Ocak ayından itibaren ise öğretmenlere haftada 3 saat ek dersi geçmemek üzere nöbet ücreti ödenmektedir.

Aynı şekilde okul müdür yardımcılarına da nöbet ücreti olarak 2016 yılında 2 saat 2017 yılı itibarıyla da 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Nöbete ek ders ücreti ödenmeden önce okul müdürleri, müdür yardımcılarına kıyasla 2 saat daha fazla ek ders ücreti alırken, 2017 yılı ocak ayından itibaren şu anda müdür yardımcıları haftalık olarak müdürlerine nazaran 1 saat ek ders ücreti daha fazla almaktadırlar. Müdür yardımcısının müdüründen haftada bir saat fazla ek ders ücreti alması tezat bir durum oluşturmaktadır.

Hemen şunu belirtmekte fayda görüyorum, nöbete ek ders ücreti yerinde bir uygulama ve öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının bu ücreti almalarını destekliyorum. Nöbet görevinin fazladan bir çalışma olduğu ve buna ek ders ücreti ödenmesi gerektiği ile ilgili daha önceden köşe yazımda bulunmaktadır.

Müdür yardımcılarına ve öğretmenlere nöbet karşılığı ödenen 3 saat ek ders ücretinin okul müdürlerine de 4 saat olarak ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar yönetmelikte müdüre nöbet görevi bulunmasa da, her türlü olayda okul müdürü de aynı şekilde nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenler gibi sorumludur.

Elbette yazımda nöbetle ilgili ek ders olayına değinirken, ek ders ücreti ödense de ödenmese de fedakâr öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürleri en güzel şekilde eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmekte ve sürdüreceklerdir. En derin saygı ve selamlarımla…

Mustafa YILDIRIM
e-posta: [email protected]
KamuAjans.com - Özel Haber