KamuAjans.Com-Okul değiştirme cezası alan öğrenci/öğrencilerin cezalarının uygulanma sürecine ilişki tereddütlerin yaşandığını belirten yazılı, sözlü ve e-posta yoluyla bildirimler alınmaktadır.

 Okul değiştirme cezası verilen öğrenci/öğrencilerin cezası;mevzuatın uygun tebligat sürecinin tamamlanmasından sonra ilgi yönetmeliğin nakil ve geçişlere ilişkin hükümleri de dikakte alınarak milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ''öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu'' marifetiyle öğrencinin durumuna uygun okula naklinin yapılarak uygulanması, aynı ilde öğrencinin devam edebileceği okul türü ve programının bulunmaması halinde ise ceza alan öğrencinin durumunun bakanlığın ilgili birimine ve işbirliği içinde ''okul değiştirme cezası'nın uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 Disiplin soruşturması sonucu disiplin cezası alan öğretmen/personellerden; verilen disiplin cezasına itiraz etmek isteyenlerin, aşağıya çıkarılan matbu dilekçe örneğiyle itiraz  edebileceklerdir.

Okul Değiştirme Cezası Alan Öğrenci Nakil Dilekçesi
           Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
YAZILI MÜRACAAT / ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
 

TEBLİĞ TARİHİ                                          :
GÖREVİ                                                        :
ÜNVANI                                                       :
 
T.C.KİMLİK NO                                          :
ADI SOYADI                                               :
BABA ADI                                                   :
BAĞLI OLDUĞU SENDİKA                      :
DOĞUM YERİ/TARİHİ                              :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ        :
SİCİL NO                                                      :
ÖZÜ                                                              :
 
 
 
 
 
 
 
İL DİSİPLİN KURULUNA GÖNDERİLMEK ÜZERE
 
 
 
(……………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE)
 
                                                                                     BAĞLAR/DİYARBAKIR
 
 
 
            Disiplin Amirince ...../…../2009 tarih ve 663.07/…. sayılı yazı ile tarafıma “UYARMA / KINAMA” cezası verildi. 6111 Sayılı Kanunun 113 maddesine istinaden; İl Disiplin Kurulu olarak aşağıda belirttiğim gerekçeler değerlendirilerek, almış olduğum UYARMA / KINAMA cezanın kaldırılmasını istiyorum.
 
 
 
ALDIĞIM CEZANIN KALDIRILMASINA DAYANAK GEREKÇELER: 
…………………………………………………………………………………………………
 
 …………………………………………………….. ……………………… ……………… …
 
 …… ..… …… …… …………………………………………………………………… ……
 
 ………… ……… … …………………………………………………………………………
 
 ……………………………… ……………………………….. ………………………………
 
 ……… … … …… ………… ………………………………………………………………..
 

             
 
            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 135. ve 136. maddelerinin İl Disiplin Kuruluna  vermiş olduğu yetki dâhilinde itirazımın incelenerek, almış olduğum UYARMA / KINAMA cezanın kaldırılmasını arz ederim.
 
 
 

                                                                                                                    … ../..../20….

                                                                                                             …………………….
                                                                                                             …… Okulu Öğretmeni