Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2019/443) 26 Aralık 2019 Tarihli ve 30990 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

26 Aralık 2019 PERŞEMBE 

Sayı : 30990

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI