Kamuajans.com – T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ''Öğretmenlik Uygulamasına İlişkinYönerge'ye Geçiçi Madde Eklenmesi'' yönünde yazı yayımlandı.

Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına devam eden uygulama öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını Bakanlığımıza bağlı kurumlarda ilgi (b) Protokol ve ilgi (a) Yönerge hükümlerine göre gerçekleştirmektedir.

COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle COVID-19 salgını dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (c) yazısına istinaden ilgi (©) Makam Onayı doğrultusunda ilgi (a) Yönergeye ekte yer alan Geçici 3 üncü Madde eklenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN
Bakan a. Bakan Yardımcısı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
14.10.2020
Sayı : 31666252-399-E.14833699 Konu : Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:

a) 2018 Haziran Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge.

b) 14.11.2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına Ilişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü.

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.10.2020 tarihli ve 63930 sayılı yazısı. Üniversitelerin öğretmenlik programlarında eğitim gören öğrenciler, öğretmenlik uygulamasını Bakanlığımıza bağlı kurumlarda ilgi (b) Protokol ve ilgi (a) Yönerge hükümlerine göre gerçekleştirmektedir.

İlgi (c) yazıda,

1- COVİD-19 salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki örgün programlarda teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımları, uzaktan eğitim yoluyla yürütülebildiği, ayrıca Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarda COVİD-19 salgını dolayısıyla bütünüyle yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin yanında Özel Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında yer alan bazı derslerin Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaların, söz konusu eğitim kurumlarındaki fiili imkansızlıklar nedeniyle gerçek sınıf ortamında yapılamadığı,

2- COVİD-19 salgini dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, Bakanlığımıza bağlı okullarda yürütülen uygulamalı derslerin, öğrencilerin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürütülmesinde, yükseköğretim kurumlarının ve Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarının akademik takvimleri göz önünde bulundurularak bir dönemde 14 hafta işlenmesi gerekli olan söz konusu derslerin, gerektiğinde yoğunlaştırılarak yapılabilmesi; bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızda okul deneyimi dersinin gerekli koşullar sağlanarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının gözetiminde, uygulama öğrencisi tarafından yapılacak ödev, proje ve uygun görülecek diğer araçlarla gerçekleştirilip değerlendirilmesi; öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili derslerin ise fakülteler ve il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda öğretmenler tarafından açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı (senkron) öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesinin ve uygulamanın da buna göre yürütülmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, COVID-19 salgını dolayısıyla ilgi (a) Yönergede COVID-19 salgını dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ekte yer alan "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge"nin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Adnan BOYACI
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.

Mustafa SAFRAN
Bakan Yardımcısı

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- COVID-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgını dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürütülen uygulamalı derslerin, öğrencilerin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürütülmesinde yükseköğretim kurumlarının ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarının akademik takvimleri göz önünde bulundurularak bir dönemde 14 hafta işlenmesi gerekli olan söz konusu dersler gerektiğinde yoğunlaştırılarak yapılabilir. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarında okul deneyimi dersi gerekli koşullar sağlanarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının gözetiminde uygulama öğrencisi tarafından yapılacak ödev, proje ve uygun görülecek diğer araçlarla gerçekleştirilir ve değerlendirilir; öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili dersler ise fakülteler ve il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda öğretmenler tarafından açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı (senkron) öğrenme ortamlarında gerçekleştirilir ve uygulama da buna göre yürütülür.

Yürürlük MADDE 2- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.