Meslek örgütleri ve öğretmenlerden uzakta oluşturulan ve öğretmenler arasındaki eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu hem eksik hem de amacını yerine getirmekten uzak. Öğretmenlerin sorunlarına yer verilmeyen kanunda, aday öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları ile öğretmenler arasına gelir ve statü eşitsizliği getirildi. Kanunda eğitim emeğinin büyük kısmını oluşturan ücretli öğretmenler ve özel sektör öğretmenlerine ise yer verilmedi

Öğretmenlerin tüm itirazlarına rağmen komisyondan geçerrek önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, çözmesi gereken problemleri çözmediği gibi, piyasalaşan eğitimin daha da sermaye güdümüne sokacak.

İlk olarak 11’nci Kalkınma Planı’nda duyurusu yapılan kanun taslağının içeriğine dair ilk bilgiler, Aralık ayında toplanan 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda verilmişti.

Kanun taslağının hazırlık sürecine, eğitim emekçileri, meslek örgütler, veliler ve öğrenciler dahil edilmezken, taslağın içeriğine yine özel okul sahipleri karar verdi. Kanun bu haliyle piyasalaşan eğitimin rekabetçi ve kariyerist eğitimciler yaratma amacına hizmet edecek bir bakış açısıyla hazırlandı. Öğretmenler arasında oluşturulan suni rekabet ile eğitim emekçilerinin örgütlenme pratiklerine ket vurma amacı öne çıktı.

Gözden kaçırmayın

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ataması Yapıldı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ataması Yapıldı

Atama hileli, yükselmek engelli

Meslek kanunu ile birlikte kamuda istihdam edilen öğretmenler birçok aşama ile karşı karşıya bırakılacak. KPSS ve hileli mülakatın ardından ataması yapılan öğretmen “aday öğretmen” unvanı ile göreve başlatılacak. Görev süresi boyunca “Aday öğretmen yetiştirme” programına tabii tutulan öğretmenin adaylığı bu sürenin sonunda yeniden değerlendirilecek. Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından “yetersiz” bulunan öğretmenlerin görevine son verilecek ve 3 yıl boyunca yeniden atama şansı verilmeyecek.

Aday öğretmenlik süreci de dahil olmak üzere toplam 10 yıl görev yapan öğretmen, önce uzman öğretmen, daha sonra da başöğretmen olmak için ayrı ayrı sınavlara tabii tutulacak. Veliler ve öğrencilerin yapacağı değerlendirmeler, eğitim emekçilerinin bu unvanları alması yönünde etkili olacak.

Hali hazırda kadrolu öğretmenler ile ücretli öğretmenler arasındaki gelir ve statü eşitsizliği, kadrolu öğretmenler arasında da oluşturulacak.

Ücretli öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri kanunda yok sayıldı

Hazırlanan meslek kanunu kamuda görev yapan ücretli öğretmenler ve özel sektör öğretmenlerinin özlük hakları ve talepleri açısından eksik. Kanunda bu iki eğitimci grubuna yer verilmedi.

Ücretli öğretmenlerin eşit işe eşit ücret talebi MEB tarafından görmezden gelindi. Ücretli öğretmenlerin saat ücreti asgari ücret zammı ile birlikte 27 lira oldu. Bu ücret ile aylık geliri asgari ücretin altında kalan ücretli öğretmenler, ücretsiz nöbet ve sınıf danışmanlıkları, yarım ödenen sigorta primleri ve her an işsiz kalma ihtimalleri ile güvencesiz bir şekilde çalışmaya devam edecek.

Özel sektör öğretmenleri de kanunda kendine yer bulamadı. Hali hazırda özel eğitim kurumlarında güvencesiz ve asgari ücretin altında çalışmaya zorlanan öğretmenler, Özel Sektör Öğretmeleri Sendikası ile bir talep listesi hazırladı.

  • 2007 yılında değiştirilen Özel Öğretim Kurumları Kanundaki hakların iyileştirilerek geri getirilmesi
  • Özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin maaşlarının kamuda aynı görevi yapan meslektaşına denk bir taban maaş ile belirlenmesi. Maaşların patronların inisiyatifine bırakılmaması
  • Özel eğitim kurumlarında belirli süreci sözleşmelerin kaldırılması, 10 aylık sözleşmeler ile kıdem tazminatı hakkı elinden alınan öğretmenlerin bu hakkının geri verilmesi
  • Sigorta primlerini asgari ücret üzerinden yatıran kurumlar denetlenmesi ve yaptırıma tabi tutulması
  • AGİ hakkının geri getirilmesi
  • Öğretmenlerin çalıştığı kurumda büro elemanı olarak değil, MEB’e bağlı öğretmen olarak gösterilmesi
  • Haftalık ders saatlerinin sınırlandırılması ve ek derse taban ücret uygulanması
  • Ulaşım, yemek, kırtasiye masraflarının kurum tarafından karşılanması
  • Aynı anda 3 kanuna (5580,4857,657) bağlı olmak yerine eğitim emekçilerinin hazırlayacağı meslek kanunu bağlı kalınması