Öğretmenlik meslek kanunu nedir kimler uzman öğretmen olabilir öğretmenlik meslek kanunu içeriği detaylar haberimizde

Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan öğretmen meslek kanununun öğretmen ve yöneticilerin çalışma şartlarını olumlu yönde  düzenlemeyi amaçlıyor.
Yeni kanun kapsamında öğretmenlerin maaşlarında iyileşmeler olacak öğretmenlik mesleği de kariyer yapılabilecek duruma gelecek şartları sağlayan öğretmenler uzman öğretmen ve boş öğretmen statülerine yükselebilecek.
Öğretmenlerin aldığı eğitimler ve gelişimleri göz önünde tutularak kadro dereceleri değişecek. Yüksek lisans ve doktora eğitimleri öğretmenlerin statülerinin değişmesinde etkili olacak.
Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman onaylanacak?
Map şurasında görüşülen meslek kanunu önümüzdeki zamanlarda TBMM tarafından onaylanacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şiddet ve Medya Çalıştayı”na katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şiddet ve Medya Çalıştayı”na katıldı

Meslek kanunu maddeleri nelerdir?

Öğretmenlik mesleğinde artık kariyer yapılabilecek. Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen kariyerlerinin hakları net bir şekilde tanımlanacak.
Kariyer basamaklarına göre farklı görev ve sorumlulukların olmasının yanı sıra maaş ve kadro derecelerinde de artış sağlanacak.
-Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan en önemli madde ise aday öğretmenlik sınavının kaldırılması. -Aday öğretmen sınavı yerine öğretmenlerin gelişim sağlayabileceği programlar uygulanacak.
-Görev süresi 10 yılı aşan öğretmenler uzman öğretmen statüsüne yükselebilecek. Uzman öğretmen olabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı uzman öğretmen sınavını başarıyla geçilmesi gerekiyor. Sınavda başarı sağlayan öğretmenlerin kadro dereceleri artacak ve maaşlarında 1000 TL artış yaşanacak. Yüksek lisans yapan uzman öğretmen adayları yapılacak olan sınavdan muaf tutulacak.
-10 yılı tamamlayan uzman öğretmenler yapılacak olan başöğretmen sınavından başarılı olmaları halinde başöğretmen statüsüne yükselecek. Başöğretmen kadrosunu alan öğretmenlerin kadro dereceleri artacak. Maaşlarında ise 2000 TL artış sağlanacak. Doktora yapan başöğretmen adayları sınavdan muaf tutulacak.
-Kariyer basamaklarının atlanmasında lisans üstü eğitimlerin öneminde artış yaşanıyor.
Birinci derecede bulunan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.
-Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında yapılan ayrım Öğretmen Meslek Kanunu ile ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet haricinde atamalar, mazeret tayinleri, özlük hakları gibi hakların tamamı sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerde aynı alacak.

Yönetmelikte yer alan adaylık sınavının kaldırılması ile birlikte öğretmenlerin Özlük hakları iyileşecek öğretmenlerin gelişimine yönelike katılması sağlanacak

Yüksek lisans ve doktora öğretmenlerin kariyer yapmasına imkan sağlayacak ve bu eğitimler uzman öğretmen ve başöğretmenlik kariyerlerine ulaşmalarına yol açacak aynı zamanda alınan eğitimler maaşları da etkileyecek