Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Anayasa Mahkemesince görüşülüp iptal olup olmamasına karar verilecek.

Yasalaştığı günden bu yana gerek öğretmenler gerek sendikaların dilinden düşmeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu özellikle sınav yoluyla kademe arttırımı olmasından dolayı çok tartışılıyor. Anayasa Mahkeme’si Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal olup olmamasıyla ilgili karara varacak.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantılarını neden Ensar Vakfı’nda yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı toplantılarını neden Ensar Vakfı’nda yapıyor?

Aylarca tartışmalara neden olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, yapılacak olan Kariyer Sınavları  bu tartışmaların en başında geliyor. Eğitim camiası bu sınavların kaldırılmasını talep ediyor. Sendikalar ise iş bırakma eylemeni katılmıştı.  Yaşanan bu gelişmelerden sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu anayasa mahkemesinin gündemine taşındı.

 Anayasa Mahkemesi 9 Kasım'da Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK)'de yer alan bazı hükümlerin kaldırılması ve yürürlülükten durdurulmasını talepleri görüşülecek.