Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 2 alanda değişiklik yapıldı

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 2 alanda değişiklik yapıldı


İşte değişiklik;

Gözden kaçırmayın

Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin 29 ve 58 sıra numaralı bölümleri
ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.