KamuAjans.Com-Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne süren sosyal öğrenme kuramına dayanır.

Öğretmenlerin öz yeterlik düzeyini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Öğretmenlerin öz yeterlik düzeyinin arttırılması için neler yapılabilir?

Öğretmenlerin öz yeterlik düzeyini olumsuz etkileyen faktörler şunlardır:

1- Yöneticilerin kontrol odaklı ve öğretmenlere rehber olmamaları
2- Yöneticilerin öğretmenleri değerlendirirken yanlı davranmaları
3- Yöneticilerin, öğretmeni alan ve sınıf yönetimi konularında sürekli yapıcı bir şekilde olmayacak biçimde eleştirmeleri
4- Sınıfın çok kalabalık olması
5- Öğretmenlerin ders yükünün ağır olması
6- Öğretmenlerin okul yönetimi ve diğer arkadaşlarınca mobbinge uğramaları
7- Okul yönetimi tarafından ödül sisteminde yanlı davranması

Aslında; öğretmenlerin öz yeterlik düzeylerinin arttırılması bir ölçüde yukarıda anılan öğretmenleri olumsuz etkileyen faktörlerin iyileştirecek yönetsel ve örgütsel koşullara bağlıdır.

Yine, yukarıda anılan öğretmenlerin yeterlik düzeyini düşüren koşulları görmek mümkün. Çözümlerden biri okul yöneticilerinde liyakat ve eğitim görme koşulu olabilir.

Hasan GÜNEŞ