Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme metni uyarınca içerisinde bulunduğumuz haftadan itibaren nöbet ücreti ödenmeye başlanacak. Bu aslında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz açısından bir ilk. Öğretmenlerimiz ilk kez, tuttukları nöbet için ücret alacaklar. İşte sorun da durumun ilk olmasından ve camianın konuyla ilgili tecrübesizliğinden kaynaklanıyor.

Esasen “Toplu Sözleşme Mutabakat Metni”ndeki nöbet ücreti ile ilgili 22. madde irdelendiğinde öğretmenlere hangi durumlarda ve hangi günlerde nöbet ücreti ödenip ödenmeyeceği çok açık. İşte o madde;

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

MADDE 22- (1) “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.”

Maddede vurgulanan “eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde öğretmenin fiili olarak” nöbet tutması. Bu durumda kar tatilleri, milli bayramlar görevli ve idari izinli olunan günlerde öğretmene nöbet ücreti ödenmez.

Nöbetle ilgili diğer birçok hususta ilgili toplu sözleşme maddesi okunduktan sonra sağlıklı bir değerlendirme ve yorumlamayla doğruya ulaşılabilir. Ancak okullarda karşılaşılacak bazı istisnai durumlar, müdür yetkili öğretmenlerin durumu, okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin durumu, doğumdan itibaren 1 yıllık zaman zarfı içerisinde nöbet tutmak isteyen öğretmenler, müdür yardımcılarının okula eksik geldikleri haftadaki durumları, tek idarecili okullar vs. ilgili birçok konuda açıklama yapılması kanımca elzemdir.

İddia ediyorum ki an itibariyle - öğretmenlere nöbet ücreti yazılacak hafta - birçok okul idaresinin toplu sözleşme mutabakat metni ve nöbet ücretiyle ilgili 22. Maddeden (fiilen nöbet tutma koşulundan) bile haberi yok! Toplum olarak da yorum yaparken yanlı ve “duygusal” davrandığımız gerçeğini göz önüne alarak, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması, gereksiz kargaşa ve zaman kaybının önlenmesi, geriye dönük düzeltmelerin önüne geçilmesi ve nöbet ücretlerinin hakkaniyet çerçevesi içerisinde ödenmesi adına böyle bir açıklama için geç kalınmamalı, öğretmen ve okul idareleri mutemet ve şube müdürlerinin birbirinden farklı yorumlarına muhtaç bırakılmamalıdır. Hatta yapılacak açıklamaya okuldaki nöbet tutacak öğretmen sayısının yeterli olması durumunda nöbet görevinin isteğe bağlı olması hükmü de eklenebilir.

Gürdal KARABIYIK
[email protected]