KamuAjans.Com-Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin nöbet görevini ifa edecekleri sürenin belirlenmesinde esas alınan “gün süresince” ifadesine açıklık getirdi.

Türk Eğitim-Sen tarafından Bakanlığa gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "gün süresince" ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklama talep edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığının yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilköğretim kurumlarında öğrencilerin teneffüslerde ve öğle aralarında kontrol ve güvenlikliğini sağlamak, olumsuz tutum ve davranışlarını olumlu davranış haline dönüştürmek amacıyla, yönetmeliklerde nöbetçi öğretmen uygulamasına yer verilmiştir. Nöbet görevi, eğitim ve öğretimi destekleyici, eğitim ve öğretim görevi ile birleşik, aynı zamanda teneffüslerde öğrencilerin koridorda, kantinde, bahçede ve benzeri alanlarda birbirlerine ve okul eşyalarına zarar vermelerini önleyen, yönetime ve öğrenci güvenliğine katkı sağlayan önemli bir hizmettir ve öğretmenin asli görevleri arasındadır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz Önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili Öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.” ile 8 inci fıkrasında “Nöbet görevi, ilk dere başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun Özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler bir bütün olarak düşünüldüğünde öğretmenlerin nöbet görevini ifa edecekleri sürenin belirlenmesinde 4 üncü fıkrada normal öğretim yapan okullarda “gün süresince” ifadesi yer almakta ise de bu ifade 8 inci fıkrada açıklanarak öğretmenlerin nöbet görevinin ders bitiminden 30 dakika sonra sona ereceği, ayrıca bu sürenin okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabileceği belirtilmektedir. Öğretmenlerin nöbet görevinin ders bitiminden en fazla 30 dakika sonra sona ereceği değerlendirilmektedir."

MEB yazısı