Kamuajans.com – Ülkemizde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana; Vefa Sosyal Destek Ekiplerinde, İller Arası Seyahat İzin Komisyonlarında, Maske ve Kolonya Dağıtım Ekiplerinde görev almayı devletimize ve milletimize karşı bir sorumluluk bilerek gönüllü olarak görev yapanlar okul yöneticileri ve öğretmenler olmuştur. Öncelikle vurgulamak gerekirse; öğretmenlerimiz, ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır!

14 Ağustos 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için; başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere muhtarlardan, din görevlilerinden ve STK temsilcilerinden oluşan "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmuştu. Genelgede, izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi talimatı verilmişti.

Genelge kapsamında; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ve öğretmenler gönüllülük esasına bakılmaksızın resen mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmişti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerden asli görevlerinin yanında her gün pozitif ve temaslı vakaların izolasyon denetimlerini yapmaları ve yaptıkları denetimleri İçişleri Bakanlığına ait İSDEM (İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi) sistemine günlük olarak işlemeleri istenmişti. Şimdi ise; okul yöneticileri ve öğretmenlerden her gün mahallede pozitif ve temaslı vakaların izolasyon denetimlerini yapmaları ve yaptıkları denetimleri Sağlık Bakanlığına ait FİTAS’a (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemine) işlemeleri istenmektedir.

Mahalle denetim ekiplerinde resen görevlendirilen okul yöneticileri ve öğretmenler; yaklaşık 3 aydır asli görevlerinin yanında ücretsiz, yolluksuz ve yevmiyesiz bir şekilde kendi araçlarını, kendi telefonlarını, kendi imkanlarını kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede devletimize ve milletimize olan bağlılıklarını büyük bir vefa örneği göstererek fedakarca yerine getirmektedirler. Lakin; asli görevlerinin yanında okul yöneticileri ve öğretmenlere resen verilen bu görevin, görev tanımı ve görev süresi belli değildir. Hal böyle olunca; mahalle denetim görevi, görev alanlar açısından maddi ve manevi olarak yorucu ve yıpratıcı bir hal almıştır.

Bilindiği üzere 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, 31 Ağustos 2020 tarihinde telafi eğitimiyle başlamıştır. 21 Eylül 2020 tarihinden bu yana ise hibrit eğitim modeliyle uzaktan ve yüzyüze eğitim öğretim gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerimizin eğitim öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri pandemi öncesine göre daha çok emek ve daha çok zaman gerektirmektedir. Yaşadığımız süreç; eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ise veliler ve öğrenciler ile yoğun bir iletişim trafiğini öğretmenlerimiz açısından gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerimiz, bir koltukta birkaç karpuz taşımakta zorlanmaktadırlar.

Yaşadığımız süreçte:
•Öğretmenlerimiz kendilerini baskı altında hissetmektedir.
•Öğretmenlerimiz yoğun stres ve kaygı yaşamaktadır.
•Öğretmenlerimiz maddi ve manevi sıkıntı yaşamaktadır.
•Öğretmenlerimizin mesai kavramı ortadan kalkmıştır.
•Öğretmenlerimizin dinlenmeye vakitleri kalmamıştır.

Bu bağlamda; “izolasyona tabi tutulan kişilerin denetimi görevi” 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamış olması nedeniyle öğretmenlerimize verilmemeli, yapılan görevlendirmeler sona erdirilmelidir.

Maarif-Sen Yönetim Kurulu