Öğretmenlerimizin maaşlarını aldıkları bankalar öğretmenlerimize bir takım mali imkânlar sunmaktadırlar. Ancak yine sunulan bu imkân da bazı “iş bilmez” il –ilçe MEM’lerin tasarruflarıyla öğretmenler arasında huzursuzluk ve demotivasyona yol açmaktadır. Bu durum derhal hakkaniyet çerçevesinde çözüme kavuşturulmalı, sorun geleceğimizin mimarları öğretmenlerimiz lehine çözülmelidir.

Sorun bazen bankalardan bazen ise il ve ilçe MEM’lerden kaynaklanabiliyor. Ülkemiz genelinde hiçbir uygulama birliğinin söz konusu olmadığı maaş promosyonlarının caiz olup olmadığı tartışıla dursun ülke genelinde adaletli bir şekilde paylaşımı yapılmadığı kesin!

Yazının altına yapılacak olan yorumların da bu durumu daha net bir şekilde göstereceği kanaatindeyim. Elbette o esnada o il ve ilçe MEM’e bağlı öğretmenler arasında eşit şekilde paylaşımı yapılıyor, ancak ortaya çıkan adaletsizlik ve uygulama birliğinin olmayışı il içi ve iller arası yer değiştirmelerle, ilk atamalarla gün yüzüne çıkıyor. Bir öğretmenim çalıştığı yerde maaş promosyonunu aldığı ayın ertesinde il içi veya iller arası yer değişikliği sonucu gittiği yerde de promosyondan istifade ederken bir başka öğretmenim maaş promosyonunu önce bulunduğu yerde ve gittiği yerde kıl payıyla kaçırarak beş on yıl promosyon almaksızın maaşını bankalardan almaya devam ediyor.

Aynı kademe ve derecedeki bir öğretmen şu ana kadar 3 kez promosyon alırken diğer bir öğretmen hiç promosyon almamış olabiliyor. Bir öğretmen bazen aynı ay içerisinde iki kez promosyon alırken bir diğeri son 10 yıldır hiç almamış olabiliyor.

İl ve ilçe MEM’lerden ilişik kesildiği esnada bazı MEM’ler promosyon iadesi isterken, bir başka MEM promosyon iadesi istemiyor.

Yer değişikliği sonucu yeni görev yerinde başlayan aynı bakanlığa bağlı iki öğretmenden birisi promosyon alırken diğerinin promosyon talebi abesle iştigal karşılanıyor.

Promosyonlarla ortaya çıkan bir haksızlık ve adaletsizlik de bir bankanın iki yıllığına her bir öğretmen için bin küsur bir başka bankanın öğretmen başına üç yıllığına 500 TL vermesi. Hadi diyelim ki bu bankaların inisiyatifinde olan bir durum, zaten hiçbir öğretmenim de böyle bir durumu haksızlık olarak görmüyor bile bunca hengâme arasında. Bir MEM yıllık verirken bir başka MEM üç yıllık- beş yıllık yekûn ödeme yapabiliyor. Ülke genelinde o kadar çok uygulama farklılığı var ki anlat - anlat, say – say bitmez.

20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı iyi niyetli Başbakanlık genelgesi bile bu sorunu bir çözüme kavuşturamamıştır çünkü genelgede il ve ilçe MEM’lerin bankalarla hangi şartlar altında şartname – sözleşme veya protokol imzalayacakları net değildir ve yapılacak protokoller tamamen müdürlüklerin, sendikaların inisiyatifine bırakılmakta ve bu durum da doğal olarak beraberinde çifte standart, huzursuzluk ve adaletsizlik doğurmaktadır.

Çözüm: Çözüm çok kolay; bankalarla yapılan protokoller standartlaştırılmalı ve ülke genelinde uygulama birliği acilen sağlanmalıdır.

Gürdal KARABIYIK
[email protected]