Araştırma yeterliliği “araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlığa ve genel kültürüne sahip olmaya” verilen isimdir.

Kuşkusuz, öğretmenin araştırma yeterliliğine sahip olmasının önemi tartışılamaz. Öğretmenin araştırma yeterliliğine sahip olmasının göstergeleri nelerdir? Bu konuyla ilgili olarak mevcut durum nedir? Öğretmenlerin araştırma yeterliliğini engelleyen öğeler nelerdir? Öğretmenlerinin araştırma yeterliliğine sahip olmasının okul için önemi nedir? Öğretmenlerin araştırma yeterliliğinin artması için neler yapılabilir?

Eğer öğretmen yeni sorunlarla baş edebiliyorsa araştırma yeterliliği bir ölçüde vardır diyebiliriz. Yine, öğretme-öğrenme süreci için değişmelere uyum sağlamak için gerekli değişmeleri sağlıyorsa, öğretmenin araştırma yeterliliğinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, öğretmenlerin araştırma yeterliliği açısından mevcut durumun pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü öğretmenler ve araştırma yeterliliği açısından sorunlar bulunuyor. Bunların başında öğretmenlere yönelik yürütülen hizmet içi eğitimin yetersiz olmasıdır.

Yine, öğretmenlerin kendi maddi olanaklarıyla araştırma yapmaları imkânsızdır.

Diğer taraftan, öğretmenlerin üstlendikleri rollerin ve sorumlulukların ağır olması onların araştırma yeterliliği kazanmalarını engelliyor.

Yine, örgüt içi sorunlar ve öğretmenlerin güdülerinin karşılanmaması onların araştırma yeterliliği kazanmalarına engel oluyor.

Ancak, öğretmenlerin araştırma yeterliliğine sahip olmaları öğretme-öğrenme sürecine ve dolayısıyla okulun etkililiğine katkısı kaçınılmazdır.

Kuşkusuz, öğretmenlerin araştırma yeterliliğine sahip olmalarının sağlanması için çok farklı hususlar önerilebilir. Ancak başlıcaları şunlardır:

.. Öğretmenlerin iş yükünün azaltılması

.. Öğretmenlerin örgüt içi gereksinmelerinin karşılanması

.. Öğretmenlerin etkili hizmet içi eğitimden geçirilmesi

.. En önemlisi okul yöneticileri tarafından demokratik davranılmasıdır.

Hasan Güneş - Yazar
[email protected]