Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere çalıştıkları her yıl için 90 gün fiili hizmet zammı verilmesi için kanun teklifinde bulundu.

Gözden kaçırmayın

TÜİK'te enflasyon hesabı yapan daire başkanı 'görevden affını' istedi TÜİK'te enflasyon hesabı yapan daire başkanı 'görevden affını' istedi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.16.12.2021

GEREKÇE
Anayasanın 42. Maddesinde” Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz, Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” Bu madde de belirtildiği üzere devlet yurttaşlarına içinde yaşadıkları toplumu ayakta tutacak ortak değerleri ve siyasal kültürü kazandıramazsa yani vatandaşlık eğitimini veremezse kendi varlığını sürdüremez. Hak sahiplerinin taleplerini özgürce ve demokratik yollarla dile getirmesi de eğitim hakkının bir gerçeğidir.

Öğretmenler toplumun manevi mimari olmakla birlikte bireylerin hayata hazırlanmasında ve toplumun gelişmesinde temel bir rol üstlenmektedir. Gelecek nesilleri yetiştiren, çocuklarımızı yarına hazırlayan öğretmenlerimiz mesleklerinin ifası sırasında ağır çalışma koşulu, ekonomik sıkıntı ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin ağır, yıpratıcı ve riskli koşullarını bir nebze olsa da azaltılması için fiili hizmet zammı hakkından yararlanması, ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle erken emeklilik hakkı sağlanması gerekmektedir.

Bu teklif ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve denetimindeki kurumlardaki öğretmenler ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim üyeleri, görevlileri ve okutmanları kapsamında görev yapanlara, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet zammından yararlanma imkanı getirilerek ortadaki eşitsizliğin kaldırılması ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki (21) bent eklenmiştir.

Teklifi görmek için tıklayınız