Kamuajans.com – ING Türkiye, Habitat Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) işbirliğiyle ve İLKSAN’ın desteği ile hayata geçirilecek olan “Dijital Öğretmenler” Projesi kapsamında eğitim almak isteyen öğretmenlerimiz için başvuru süreci açıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı, Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Samsun, Gaziantep ve Erzurum illerinde görev yapan 1000 ilk ve ortaokul öğretmenimizin katılabileceği “Dijital Öğretmenler Projesi” Online ve yüz yüze olmak üzere iki fazdan oluşacak.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez ŞİMŞEK; projenin asli paydaşları olan ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ’nün projeyi uzaktan eğitim modellerinin dünya gündeminde olduğu böyle bir dönemde uygulamaya almalarının etkinlik ve verimlilik açısından son derece isabetli olduğunu vurgulayarak, Dijital okuryazarlığın gelecek nesillere aktarımı açısından ilkokul öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü ve Proje kapsamında eğitim alacak öğretmenlerin %75’inin ilkokul öğretmeni olacağını ifade etmiştir.

Proje kapsamında yapılacak başvurular, Habitat Derneği tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmelere göre seçilecek 1000 öğretmene verilecek Online eğitimlerin ardından bu kişiler arasından seçilecek 100 öğretmene yine ODTÜ'lü akademisyenlerce ikinci faz eğitim verilecek. Yüz yüze yapılması planlanan ikinci faz eğitim pandemi koşullarına bağlı olarak online olarak da yapılabilecek. Bu eğitimlerin ardından öğretmenlerimizin eğitim kapsamında öğrendikleri dijital bilgi ve becerileri okullarındaki öğrencilere aktarmaları beklenecek.

Projeye başvurmak için http://proje.ilksan.gov.tr/ adresine giriş yapacak ilkokul öğretmenlerimiz, üye bilgi sistemindeki başvuru formlarını doldurmak suretiyle, İlksan üyeliği bulunmayan ilköğretim branş öğretmenlerimiz ise https://form.jotform.com/202672049701956 adresinden projeye başvuru yapabilecektir.