2/3289 Esas Numaralı 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından TBMM'ne sunuldu. Teklif ile, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınması öngörülmektedir.

Ülkemizde eğitim sistemi son 18 yılda 17 kez değişti. Benzer şekilde 18 yılda 7 defa da Milli Eğitim Bakanı değişti. Ancak geleceğimizi ilgilendiren böylesi önemli değişiklikler konusunda ne yazık ki başta öğretmenler olmak üzere toplumun her kesiminden konuyla ilgili görüşler alınarak yapılmadı, sistem buna göre şekillendirilmedi.

Kamuda yaklaşık 1 milyon öğretmen görev yapmaktadır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz hem çalışırken hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşamaktadırlar. Bir yandan çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken diğer yandan kendi aileleri ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için zor koşullarda hayat mücadelesi vermektedirler.

Öğretmenlerimizin karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların kısmen de olsa giderilebilmesi için mali durumlarının hem çalışırken hem de emekliliklerinde iyileştirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Teklifle, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin gerek çalışma yaşamlarında gerekse emeklilik dönemlerinde yeterli ücret almalarına olanak tanınmasını ve her seçim döneminde umutlarıyla oynayan öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge hakkının teslim edilmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul MEM Yöneticiliğe İlk Defa Atama Münhal Yönetici Kadroları Açıklandı İstanbul MEM Yöneticiliğe İlk Defa Atama Münhal Yönetici Kadroları Açıklandı

KANUN TEKLİFİ