MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından toplumda afete hazırlık ve önlem alma konusunda farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan; afet ve acil durumlara ilişkin temel bilgi ve kavramlar, afet ve acil durum aile planının hazırlanması, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri, tahliye ve toplanma alanları gibi temel konuları içeren "Afet Farkındalık Eğitimi" dijital olarak hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca Uzaktan Eğitim Kapısı Sistemine yüklenmiştir.

İlgi yazı kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde görevli tüm personelin https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden "e-Devlet ile Giriş" seçeneği kullanılarak 15 Ekim -31 Aralık 2021 tarihleri arasında erişime açık olacak eğitime katılımının sağlanması hususunda... " ifadeleri kullanıldı.