Farklı şehirlerde mesleki görevini icra eden öğretmenler, belirli koşullardan aynı şehirde görev yapmak için başvuruda bulunabilir.

Farklı şehirlerde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler, eş durumundan yararlanarak, belirli mazeretler çerçevesinde aynı şehirde görev  yapabilir.

Anayasanın 41. Maddesi doğrudan bu konuyla ilgilidir.

“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”

EYT'lilere müjde! Bakan açıkladı: Aralık ayında kesinlikle çözülecek EYT'lilere müjde! Bakan açıkladı: Aralık ayında kesinlikle çözülecek

Anayasanın bu maddesi ile eşlerin bir arada yaşamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde de memurların aile birliği güvence altına alınmıştır.

Aile Birliği Mazereti ile Yer Değiştirme Başvuru Şartları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerden eşleri;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışan kişiler
 • 506 sayılı Kanuna göre bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına bağlı olarak çalışan kişiler
 • TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında çalışan kişiler
 • Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışan kişiler
 • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışan kişiler
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışan kişiler
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişiler
 • 399 sayılı KHK kapsamında çalışan kişiler
 • Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan kişiler
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı çalışan kişiler
 • Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan kişiler eşlerinin çalıştığı il veya ilçeye yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Avukat olan ve baroya kayıtlı olan kişilerin başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru tarihinden itibaren en az 360 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca bağlı bulunan barodan iş yeri faaliyetini gösteren belge başvuru sırasında istenmektedir.

Kimler Eş Durumundan Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunabilir?

 • Aday öğretmenliği sonlanmamış olanlar bir yıllık çalışma süresini doldurmaları halinde eş durumunda yer değiştirme isteyebilir.
 • Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ilk atama oldukları görev yerinde bir yılı doldurmaları halinde eş durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.
 • Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
 • Eşleri ve kendileri yurt dışında görevli olanlar, eşleri geçici görev yapanlar, eşleri isteğe bağlı sigortalı çalışanlar yer değiştirme başvurularında bulunamazlar.