MAARİF-SEN, PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNA KARŞI EYLEM KARARI ALDI!

Maarif Çalışanları Sendikası (MAARİF-SEN) Yönetim Kurulumuz 20.08.2021tarihinde Genel Başkan Mustafa DAĞAŞAN başkanlığında toplanarak, 19.08.2021 tarihindeBakanlar Kurulunda alınan “Eğitim kurumlarında 06.09.2021 tarinde yüz yüze eğitiminbaşlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personele haftada en az 2defa PCR testi yaptırma” zorunluluğu getiren karara karşı; kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ninYaşama Hakkı, Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi m. 5, T.C.Anayasası m. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 40, 41, Türk Medeni Kanunu m 23, 5237 sayılı TürkCeza Kanunu m. 26, 76, 77, 78, 81 / 2, 86 / 1 – 2, 87, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 112, 117,122, 123, 213, 216, 220, 257’ye aykırı olması, bu kararın aynı zamanda ilgili Kanunlar’ın ve

Uluslararası Sözleşmeler’in de ihlali niteliğinde olması sebebiyle:

1) Yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle hukuki süreç başlatılmasına,

2) Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar sivil itaatsizlik eylemine,

3) Kararın uygulanmasında ısrar edilmesi, üyelerimize baskı ve zorlama yapılması

gibi durumlarda, baskı uygulayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve

üyelerimize hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.

Maarif-Sen Yönetim Kurulu