Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Sınavda Israrcı: "Sınavsız Kariyer Sistemi inşa edilemez" Milli Eğitim Bakanı Sınavda Israrcı: "Sınavsız Kariyer Sistemi inşa edilemez"
Öğretmenlerin 2. hafta seminerleri nerede alacağına dair mevzuat bilgilerine baktığımızda 17-21 Haziran 2019 tarihlerindeki seminerleri öğretmenler kendi okullarında alacaklar. 24-28 Haziran 2019 tarihlerindeki seminerleri öğretmenler kendi okullarında alabilecekler.

Konuya ilişkin yayınlanan iki farklı resmi yazı iki farklı anlam şöyle:

Şehitkamil Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan 34601253/774.01.01/10901595 sayılı 2019 Haziran Mesleki Çalışma Programı konulu 10 Haziran 2019 tarihli resmi yazıda ''Öğretmenlerimiz, mesleki çalışmalara hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında (kadrolarının bulunduğu okullarda) katılacaklardır. Ayrıca birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerimiz en yakın taşımalı eğitim merkezlerinde mesleki çalışmaya katılabilecek ve hangi okulda mesleki çalışmaya katılacaklar ise o okul müdürlüğü tarafından resmi yazı ile ilçe milli eğitime bildirilecektir.'' denilmiştir.Iğdır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan 50213857-774.01.01-E.10855734 sayılı Haziran 2019 Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı konulu 1 Haziran 2019 tarihli resmi yazıda ''Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar. Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulurlar. Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışa döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır. Haziran 2019 dönemi Mesleki Çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2019 tarih ve 43501582-774.01.01.E*10733359 sayılı yazı ekinde yer alan programlar çerçevesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğindeki açıklamalara uygun olarak yapılacaktır.'' denilmiştir.