Öğretmenin potansiyelinin geliştirilmesi, psikolojik uyumu ve mesleki gelişimi ve sosyal açıdan bir çok yönden katkısı bulunuyor. Ancak, birtakım koşulların olması gerekir.

En başta toplumsal koşulların düzenlenmesi gerekir. Bu toplumsal koşulların şunlardır:

Kanaat önderlerinin öğretmenlik mesleğinin işlevleri konusunda olumlu algıya sahip olmalıdır.

Kanaat liderleri gerektiğinde çevrenin katkılarını öğretmenlere yönlendirmelidir.

Veliler okulun amaçları ve öğretme-öğrenme sürecinin amaçları konusunda bilgilendirilmelidir.

Veliler okulda söz konusu öğrencilerde beklenen davranışların ne olacağı konusunda ortak anlayışa sahip olmalıdır.

Veliler, öğretmenleri çevrenin liderleri olarak görmelidir.

Özellikle veliler, okul aile birliği toplantılarını okula maddi kazanç getiren toplantılar olarak algılamamalıdırlar.

Diğer taraftan, siyasi erkin yaratacağı koşullarda önem taşıyor.

-Siyasi erk öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için olanaklar yaratmalıdır. Lisansüstü eğitim bunlardan biri olabilir. Yine konumlarına geçişte nepotizme son verilmelidir.

-Yetersiz olan hizmet içi eğitimleri yoğunlaştırılabilir.

Diğer taraftan okul müdürlerine düşen görevler bulunuyor. Öğretmenlerin iş doyumu ve morali yüksek tutulmalıdır.

Sonuç olarak, her iş gören gibi öğretmenin potansiyelinin geliştirilmesi hem okul hem de öğretmen için elzemdir. Bunun için örgütsel koşullar sağlanmalıdır. Çünkü potansiyelini tam olarak kullanmak öğretmenin iş doyumu ve morali için önem taşıyor. Bunun da örgüt olarak okulun amaçlarını gerçekleştirilmesine katkısı unutulmamalıdır.

Hasan Güneş - Yazar
[email protected]