Sedat DEGER “Öğretmen ve  Okul Müdürlerinin Alabileceği ve Alamayacağı Ek Ders Ücretleri Tablosu” nda;

1) Normal ek ders,

2) Yönetim görevi ek dersi,

3) DYK ,

4) Dini Bayramlar,

5) 29 Ekim Ek Ders,

6) 1 Ocak Ek Ders,

7) 23 Nisan Ek Ders,

8) 1 Mayıs Ek Ders,

9) 19 Mayıs Ek Ders,

10) Evde Eğitim(%25),

11) İkili Eğitim 2 Saat Ek Ders,

12) Cezaevi (%25),

13) Destek odası Eğitimi (%25),

14) DYK yönetim ,

15) İYEP,

16) Belleticilik,

17) Nöbet,

18) Okuma-yazma kursu,

19) Yüz yüze eğitim,

20) 4 saat artırımlı ek ders,

21) 1 Saat artırımlı ek ders,

22) Koordinatörlük (Meslek Lisesi),

23) Şeflik,

24) Rehber öğretmen 18 saat,

25) Özel Eğitim %25,

26) Ders Dışı Eğitim (Egzersiz ),

27) BTR öğretmenler 18 saat,

28) Müdür Yetkili 18 Saat Ek Ders,

29) Klüp 2 Saat ,

30) Rehberlik 2 saat,

31) 10 saate 1 Hazırlık ve planlama ek ders,

32) Yüksek Lisans %5,

33) Doktora % 15 ek ders ücretlerinden hangilerinin ödeneceğini hangilerinin ödenemeyeceğini gösterdi.