Öğretmen okulları ve öğretmen liseleri mezunları gündemde olan 'Öğretmen Meslek Kanunu' hakkında bir basın duyurusu yaptılar.

İşte o açıklama;

'ÖĞRETMEN OKULLARI VE ÖĞRETMEN LİSELERİ MEZUNLARINDAN

KAMUOYUNA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin sorunlarını çözmeyecek, tersine var olan sorunlara yenilerini ekleyecektir.

10 Ocak 2022 günü TBMM’de görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler arasında “kadrolu, ücretli, sözleşmeli” olmak üzere zaten var olan ayrımcılığa “uzman öğretmen, başöğretmen” gibi iki statü daha ekliyor, ayrımcılığı körüklüyor. Aynı işi yapan öğretmenlere farklı ücretler ödeyerek, farklı statüler uygulayarak eşitsizliği derinleştirmek öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi yapma isteğini azaltır, coşkusunu yok eder, onları derinden incitir.

Oysa ILO ve UNESCO tarafından hazırlanmış ve altında devletimizin de imzasının bulunduğu Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nda “Öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkililiğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı vermelidir.” deniyor. Tavsiye Kararı’nda ayrıca, öğretmen aylıklarının farklı öğretmen grupları arasında kırgınlıklar doğurma tehlikesi taşıyan her tür haksızlığı ve her tür sapkınlığı (anormalliği) önleyecek biçimde düzenlenmesi gerekliliği de vurgulanıyor.

Ülkemizdeki öğretmenlerin çalışma koşulları, hakları, mesleklerini uygulama alanı olan okulların durumu, mesleklerinde yükselme ve ilerlemelerinde yetkinliklerin değil, siyasi görüşlerin etkili olması, öğrencilerin eğitim - öğretimi doğrudan etkileyecek olan çeşitli yoksunlukları, iktidar yanlısı olanlar dışındaki öğretmen örgütlerinin eğitim politikalarının belirlenmesi konusunda yok sayılması gibi sayısız sorun çözüm bekliyor.

Bütün bu sorunlar, çalakalem hazırlanmış 12 maddelik bir yasayla çözümlenemez. 10 yıllık öğretmene 180 saat, 20 yıllık öğretmene 240 saat olarak kim tarafından verileceği, içeriğinin ne olacağı belli olmayan bir eğitim ve nesnelliği kuşku götürecek bir sınavla verilecek “uzmanlık, başöğretmenlik” gibi payeler, veliler ve öğrenciler arasında da öğretmenlerin saygınlığını zedeleyecek, gereksiz çatışmalara neden olacaktır.

Siyasi iktidar, “Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi”ni ivedilikle geri çekmeli; en kısa zamanda yalnızca yandaş olanların değil, tüm öğretmen örgütlerinin, üniversitelerin, velilerin, öğrencilerin, yerel yönetimlerin kısaca bütün tarafların katılacağı, sorunların ve çözüm önerilerinin  özgürce dile getireceği bir ortam yaratılmalı; ILO ve UNESCO tarafından hazırlanmış, altında devletimizin de imzası olan Öğretmenlerin Statüsü’ne İlişkin Tavsiye Karar”ı da dikkate alınarak kapsamlı bir yasa hazırlanmalıdır.

Ülkemizin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” çocuklarımıza sağlayacağımız eşit, nitelikli, demokratik, kamusal, karma bir eğitimle ve bu eğitimi verecek nitelikli, mutlu öğretmenlerle olanaklıdır.

Bakan Özer açıkladı: Meslek liselerinden yeni rekor Bakan Özer açıkladı: Meslek liselerinden yeni rekor

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.'