Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, ''öğretmen maaşları, daha nitelikli adayların öğretmenlik programlarını tercih etmesini, mezuniyet sonrası öğretmen olmayı tercih etmeyi ve göreve başladıktan sonra görevde kalmayı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bundan dolayı öğretmen maaşlarının artırılması ve özellikle tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak maaşların da arttığı bir model geliştirilmelidir.'' dedi.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, hazırladıkları "Eğitime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme Raporu" ile eğitim sistemini izleyerek ve değerlendirerek rakamlar üzerinden politikaların geliştirilmesine katkı sunmak istediklerini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen olarak süreçleri, akademik disiplin içinde izlemeyi, değerlendirmeyi ve önerileri temellendirerek sunmayı amaçladıklarını, bu kapsamda raporlar hazırladıklarını bildirdi.

Genel Merkez tarafından hazırlanan rapor kapsamındaki önerileri paylaşan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, son yıllarda okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artmasına rağmen Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Gözden kaçırmayın

Öğretmen okulları ve öğretmen liseleri mezunlarından Öğretmen Meslek Kanunu tepkisi! Öğretmen okulları ve öğretmen liseleri mezunlarından Öğretmen Meslek Kanunu tepkisi!

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, Türkiye'nin okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yükseltmesi için ayırdığı bütçeyi artırması gerektiğini söyleyerek, "Sosyoekonomik olarak dezavantajlı çocukların okul öncesi eğitime erişmesi ücretsiz olmalıdır. Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmasına rağmen teorik çağ nüfusunun yüzde 12'si okullaşmamıştır. Buna ilaveten, iller arasında ve cinsiyete göre okullaşma oranları önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bundan dolayı, ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılmasına öncelik verilmeli ve okullaşma oranlarının düşük olduğu illerde, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir." dedi.

Bölgeler arasında "en az lise mezunu olma oranı"nın farklılaştığına dikkati çeken Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, "Bundan dolayı, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların lise terk oranlarını azaltmaya ve okullaşma oranlarını artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmelidir." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını artırmak ve işsizlik oranlarını azaltmak için çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın öğretmenlerin sayısının erkeklere göre daha fazla olduğuna dikkati çeken Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, kadın yönetici sayısının artırılması ve kadınların yönetici olmasını teşvik eden politikaların geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kıdeme bağlı olarak maaşlar artmalı"

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'deki öğretmen maaşlarının düşük olduğuna dikkati çekerek, "OECD ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'deki öğretmen maaşlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Dahası, OECD ülkelerinin çoğunda tecrübe ile birlikte öğretmenlerin maaşları da artmaktadır. Öğretmen maaşları, daha nitelikli adayların öğretmenlik programlarını tercih etmesini, mezuniyet sonrası öğretmen olmayı tercih etmeyi ve göreve başladıktan sonra görevde kalmayı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bundan dolayı öğretmen maaşlarının artırılması ve özellikle tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak maaşların da arttığı bir model geliştirilmelidir." dedi.

Öğretmenlerin mesleki gelişiminin önemine işaret eden Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, "Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında mesleki rehberlik ve destek alabileceği, bilgi, beceri ve tecrübesini daha etkin ve hızlı geliştirebileceği tecrübeli öğretmenlerin daha yoğunlukta olduğu bölgelere atanması ve mesleki tecrübelerinin gelişiminden sonra dezavantajlı bölgelerde çalışması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, Türkiye'de öğretmen ve okul müdürlerinin, OECD ülkelerindekilere göre hizmet içi eğitimlere daha az katıldığını kaydederek, "Hizmet içi eğitimlerin daha etkin, verimli ve faydalı olması için katılımcıların ihtiyaçları, istek ve beklentilerini dikkate alarak hizmet içi eğitimler planlanmalıdır. Hizmet içi eğitimlere katılımı artırmak için çeşitli teşvik sistemleri geliştirilmeli ve iş yükünün hafifletilmesi, ders yükü saatinin azaltılması, haftanın belirli bir gününün hizmet içi eğitime gibi destekler sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinin, yönetici olarak atanmadan önce ayrılması liderlik, okul yönetimi ve alan bilgisi, öğretim yöntemleri ve pedagojik konularla ilgili eğitimlere katılması temin edilmelidir." dedi.

Eğitime ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, "Halen okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının artması ve daha kaliteli bir eğitim sistemi kurmak hedefi dikkate alındığında, eğitime ayrılan bütçenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve merkezi yönetim bütçesi içinde artırılması gerekmektedir." dedi.