Kamuajans.com - Öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre ek ders ücreti ödenirken; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için (bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla) haftada en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise haftada en çok 10 saat esas alınmaktadır.

Öğretim elemanlarının ek ders ücreti düzenlemesi

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11.Maddesinde öğretim elemanlarının ek ders ücreti konusu düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre;

**Öğretim elamanlarına (kısmi statüde bulunanlar dahil), normal örgün öğretimde haftada en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenebiliyor. 

**Öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenebilmesi için, karşılığında ücret ödenecek ders veya faaliyetin; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında olması, görev unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler veya diğer faaliyetler olması, bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması gerekiyor.

**Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirleniyor.

**Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemiyor.

**Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıyor. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınıyor ve kalan kısmı maaş karşılığı sayılıyor.

Öte yandan ek ders ücreti uygulamasından ayrı olarak ödenen sınav ücretine bu yazımızda değinilmemiştir.

Öğretim elemanlarının ek ders ücretinin miktarı

Ek ders ücretinin miktarı, unvanlar itibariyle belirlenmiş olan göstergelerin memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Bulunan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Yükseköğretim Personel Kanununa göre, ek ders ücreti hesabında; Profesör için 300, Doçent için 250 Yardımcı Doçent için 200, Öğretim Görevlisi ve Okutman için ise 160 gösterge rakamı esas alınıyor.

Ayrıca, müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri %60 zamlı ödeniyor.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde öğretim elemanlarının ek ders ücretinin net miktarı 

Dersin verilme zamanı Ek ders ücretinin net miktarı (dersi verenin unvanına göre)
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi ve Okutman
Normal çalışma günleri 24,28 TL 20,23 TL 16,18 TL 12,95 TL
Gece öğretimi / hafta tatili / yarıyıl tatili / yaz tatili 38,84 TL 32,37 TL 25,89 TL 20,72 TL


memurunyeri.com