Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanma, kendi duygu, düşünce, davranış ve 
gereksinmelerinden başka hiçbir şeyi önemsememe, insanların onsuz yapamayacağını, ona ihtiyacı 
olduğunu düşünme olarak, ben merkezcilik öğrenci açısından önemli sonuçlara sahiptir.
   Özellikle, ben merkezcilik, çocuğun, gencin işbirliği kurmasını olumsuz etkileyebilir. Ben merkezci 
tutum öğrencinin birden fazla kişinin gerektirdiği amaç/ amaçlarını gerçekleştirme düzeyini 
engelleyebilir.
    Ben merkezciliğin yol açtığı işbirliği yoksunluğu bulunan öğrencilerde sosyal ilişkilerde güçlü olması 
beklenemez. Böylece, bu öğrencilerin empati duygusunun gelişmesi de olası değildir. Empati duygusu 
geliştiremeyen öğrencinin çevresine uyum sağlaması beklenemez. Uyum sağlayamayan öğrencinin 
çevresine yabancılaşmasına kaçınılmazdır. Yabancılaşan öğrencinin bulunduğu sınıfa ait bir kimlik 
duygusu geliştiremez. Böylece, öğrencinin kendini değerli duyumsaması mümkün müdür? 
     Kedini değerli hissetmeyen bir öğrencinin öz saygı ve öz güven düzeyleri düşük olması 
muhtemeldir. Böylece bu öğrencilerimizin psikolojik olgunluğa sahip olduğunu kim söyleyebilir?
    Yine, öğrencinin öz güven eksikliği demek öğrencinin akademik başarısızlığı demektir. Başarı 
duygusu geliştiremeyen öğrenci  bir insan için temel güdülerden olan üstünlük duygusunun 
karşılanamaması anlamına gelecektir.
     Bilindiği gibi bir insan olduğu kadar öğrenci içinde kendini gerçekleştirme önem taşımaktadır. 
Elbette, ben merkezci ve dolayısıyla özgüven eksikliği eksik olan bir öğrencinin kendini 
gerçekleştirmesi beklenemez.
   Sonuç olarak öğrencinin ben merkezciliği olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Ben 
merkezcilik, öğrencinin çevresiyle uyumlu birliktelik kurmasını engelliyor. Bu durumda öğrencinin 
yalnızlaşmasına neden olabiliyor.
   Diğer taraftan, öğrencinin ben merkezciliği beraberinde çevresiyle iletişim sorunlarını da 
beraberinde getiriyor. Bu da öğrencinin çevresiyle çatışmasına yol açıyor.
   Çocuğun ben merkezci yetişmemesinde çocukluk dönemi başlı başına önem taşıyor. Bu dönemde 
çocuk güvenli bir çevrede yetişmek durumundadır.