Öğrenci uyumsuzluğunun nedeni ya da nedenleri bulunup ortadan kaldırılması eğitim başarısı için önem taşımaktadır.
       Başta, öğrenci uyumsuzluğunun nedeni kendisinden kaynaklanabilir. Öğrencinin yetiştiği aile çevresi uyumsuzlukta etkili olabilir. Aşırı korunan, şımarık çocuklar veya  aşırı hoşgörülü bir biçimde yetiştirilen çocuklar uyum sorunu yaşayabilir.
      Bu nitelikteki çocuklar için rehber öğretmenlerle işbirliğine girilebilir.
      Yine öğrenci uyumsuzluklarından biri öğretmenin katı, otoriter, esnek olmaması gösterilebilir. Zira böyle bir tutum kaygı ve korkuyu beraberinde getirir.
      Diğer taraftan, öğretmenin ödülü kullanmayıp sadece ceza yöntemini kullanması da öğrenci uyumsuzluğundan biridir.
      Yine öğrenciye aşırı ev ödevleri vermek de öğrenci uyumsuzluğunun nedenlerinden biridir.
       Bunlara ilaveten, eğitim sistemimizin sınav odaklı olması da öğrenci uyumsuzluğunun nedeni olarak değerlendirilebilir.
       Öğrenciler arasında görülen çatışmaların öğretmenler tarafından çözüme kavuşturulamaması da uyumsuzluk nedenlerindendir.
       Ayrıca, öğrenciler arasında görülen bilişsel, duyuşsal ve sosyal farklılıklar öğrenci uyumsuzluğuna yol açabilir.
       Uygun olmayan öğretim yöntemlerinin kullanılması da bir diğer öğrenci uyumsuzluğu nedenlerindendir.
       Diğer taraftan, öğrencinin yaşadığı akademik başarısızlık uyum sorunları arasındadır.   
        Aslında sorunun çözümü, öğrenci uyumsuzluğuna yol açan nedenlerde saklıdır.