Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda 1150 sözleşmeli orman mühendisi alımı için yapılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca TV sesli yayın ve basın bildirisinde sınavın her safhası görüntülü kamera kaydına alınacağı, torpilin önleneceği duyurulmasına, sınav sırasında sayın Bakanın CNN TÜRK televizyonuna verdiği mülakatta sınavların kamera kayıtlarına alındığını bildirmesine rağmen kamera kayıtları alınmadan sınav yapıldığı, uygulamalı sınav sorularının önceden bazı adaylara verildiği, yapılan sübjektif nitelikli objektif kriterlere aykırı gerçekleştirilen, KPSS sınavından 80-90 alan adaylara sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda düşük puan verilerek elendiği gerekçeleri ile sınava giren birçok mühendis Orman Genel Müdürlüğüne karşı yoğun bir şekilde davalar açtılar.

Daha önce Danıştay Kararlarında da açıkça belirtildiği üzere KPSS puanının yanında idarelerce hukuki ve yargı denetimden uzak görüntü kaydı alınmadan yapılan sözlü ve uygulamalı sınavların hukuka aykırı olduğu belirtilmiş olmasına karşın OGM’nin yine sözlü sınav yapmakta ısrar etmesi ve idarenin takdir yetkisini geniş ve keyfi kullanarak görüntü kaydı alınmayan sınavlarda yüzlerce kişiyi mağdur etmesinin yine Yargı Kararı ile ortadan kalkacağı kanaatindeyiz.Saygılarımla,
Av. Ömer ALBAYRAK