Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinde (Okulu) otizmli çocuklara yönelik ders kitapları yok.

 

        Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinde (Okulu) otizmli çocuklara yönelik ders kitapları yok. Otizmli çocuklara eğitim veren bu merkezlerde çocuklara Özel Eğitim ve Uygulama Merkezleri (Okulu) için hazırlanan kitaplar temin edilerek o kitaplardan eğitim verilmeye çalışılıyor. Ancak bu kitaplarda otizmli çocuklara göre hazırlanmadığından eğitimlerde sorun oluyor.

Örneğin bu kitaplarda eğitim aşamaları resimlerle ifade edilirken, bir sayfada dört resim kullanılmış. Oysa otizmli çocuğa eğitim verilirken öğretmen birinci resmi gösterirken çocuğun dikkati dördüncü resme kayıyor. Bir sayfada tek resim olacak şekilde eğitim aşamalarının gösterilmesi gerekir. Ayrıca CD v.b. yardımcı materyaller konusunda da sıkıntı var. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerine yönelik piyasada ders kitabı yok.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki özel eğitimle ilgili yayınlarda eğitimleri destekleyici nitelikte değil. Bu konunun bir çözüme kavuşturulması, alanın uzmanlarına ders kitapları ve materyalleri hazırlatılması gerekmektedir. Bu çocuklarda bizim çocuklarımız.

İlgililere saygılarımızla duyurulur.

 

Celal DEMİRCİ/ memurlar.biz