Öğretmenler yönetmeliğe göre; Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.


Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.


Yine, okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.


Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.


Ortaöğretim kurumlarında da öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında nöbet görevi sayılmıştır.


Nöbet görevinin yerine getirilmesinden dolayı, öğretmenlere herhangi bir ücret ödenmemektedir. Özellikle bir önceki eğitim-öğretim yılında sık sık gündeme gelen nöbet görevine ek ders ücreti ödenmesi hususu öğretmenlerde bir beklenti oluşturmuştur.


Nöbetçi olan öğretmen o gün daha fazla çaba sarf etmekte ve normalden daha fazla yorulmaktadır. Bu nedenle nöbet görevi fazladan çalışma kabul edilmelidir.


Kendi kanaatime göre de en azından günlük öğretmen nöbetlerine dört saat ek ders ücreti ödenmesi yerinde bir karar olacaktır.  Öğretmenler bu konunun çözümünde sendikalardan da ortak bir tavır beklemektedirler.


Umarım yakın zamanda toplu sözleşmelerde bu konu öğretmen lehine sonuçlanır ve bir günlük nöbet ücretine dört saat ek ders ücreti ödenir.


En derin saygı ve muhabbetlerimle…

                                                                                                                             

Mustafa YILDIRIM

Kamuajans.com/ÖZEL