Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5768

Ekli "Mülki idare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Temmuz 2022


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mülki idare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğine geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- 5 inci sınıf ilçe hizmetini yapmaktayken 6 ncı sınıf ilçelere atanması gereken meslek mensuplannm hizmet gerekleri ve ihtiyaç bulunması halinde bu Yönetmelik kapsamında diğer görevlere atanmaları durumunda burada geçirilen sürenin 6 ncı sınıf ilçe hizmetinden sayılmasına Bakan Onayı ile karar verilebilir. Bu madde, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıllık süre içinde uygulanır."

Belediye Promosyon Anlaşmasını İptal Etti! Yeni Sözleşmeyi 22 Bin Lİraya İmzaladı Belediye Promosyon Anlaşmasını İptal Etti! Yeni Sözleşmeyi 22 Bin Lİraya İmzaladı

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.