Devlet Üniversitelerine Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29/03/2018 tarihli toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’na verilen yetkiye dayanarak; Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzuna göre adayların yerleşebilecekleri mühendislik lisans tamamlama programlan 18.07.2018 tarihli Yürütme Kurulu karan ile uygun bulunmuştu. Söz konusu karar uyarınca yapılan mühendislik tamamlama programlan başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri tamamlanmış, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirme sonuçlan 19.09.2018 tarihinde ilan edilmiştir.
Buna göre;
1-     Mühendislik Tamamlama Programına yerleşen bir adayın mühendislik tamamlama programını tamamlayabilmesi için Mühendislik Tamamlama Programlan Çalışma Komisyonu tarafından belirlenen Ek-2’de yer alan dersleri alması zorunludur.

2-     Tamamlama için belirlenen derslerde üniversite senatosu tarafından en fazla %30 oranında değişiklik yapılabilecektir.

3-     Üniversite senatoları tarafından “Mühendislik Tamamlama” müfredatındaki dersler en fazla %50 oranında artırılabilecektir. Ancak Yapı Ressamlığı, Yapı Tasarımı Öğretmenliği ve Matbaa Öğretmenliği programlan mezunları için hazırlanan müfredatta-herhangi bir artınma gidilmeyecektir.

4-     Mühendislik Tamamlama Programlanmn öğretim dili kılavuzda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

5-     Öğrenciler, tercih kılavuzunda yayımlandığı üzere katkı payı ve ikinci öğretim ücreti ödeyecektir.

6-     Tamamlama programlarım başan ile bitirenlere ilgili dallarda “mühendis” unvanı verilecek; bunlann diplomalanna “3795 sayılı Kanun uyarınca tamamlama programım bitirerek mühendis unvanını kazanmıştır” kaydı konulacaktır.

7-     Yürütme Kurulu'nun 18/10/2017 tarihli toplantısında alman karar doğrultusunda aynı anda 2 farklı Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptmlamayacaktır. —

8-     Mühendislik Tamamlama Programı öğrencileri diğer öğrencilerle birlikte derslere devam edecektir.

9-     Yürütme Kurulu’nun 06/12/2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Mühendislik tamamlama Öğrencileri Özel Öğrenci statüsü kapsamında değerlendirilemeyecektir.

10-     Yürütme Kurulu’nun 10/02/2016 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Mühendislik tamamlama öğrencileri yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama programlan arasında yatay geçiş yapabilecektir. Ancak, bu öğrencilerin yatay geçiş İşlemlerinde yerleştirmeye esas puanlannın yükseköğretim programlanmn taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir.

11-       3795 sayılı kanun uyarınca, Başkanlığımızca yürütülen Mühendislik Tamamlama Programının süresi ile ilgili olarak; “Yükseköğretim Kurulu tarafından, belirlenen müfredatı uygulayan programda artırım yapmayan yükseköğretim kumrularındaki Mühendislik Tamamlama programı öğrencilerine ilave bir yıl eğitim Öğretim hakkı verilerek azami 2 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta üst sınırı geçmemeleri kaydıyla artırım yaparak programı uygulayan yükseköğretim kurulularındaki öğrencilere ise iki yıl ilave eğitim öğretim hakkı verilerek azami 3 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları bu sürelerde tamamlayamayanların ise ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler bu sürelere dahil edilmeyecektir.

Ek -2 Mühendislik Tamamlama Programında Verilecek Dersler 1. “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Genel Matematik II
2
Genel Fizik II
3
Mühendislikte İstatistik
4
Malzeme Mekaniği
5
İktisada Giriş
6
Kumanda Tekniği
7
Teknik İngilizce
8
Bilgisayar Destekli Tasarım
9
Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)
10
İş Etüdü
11
Yöneylem Araştırması
12
Üretim Planlama II
13
Üretim Sistemleri
14
Kalite Yönetimi
 

 
2. “Bilgisayar Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Veri Tabam Sistemleri
2
Nesnel Tabanlı Programlama
3
Yazılım Mühendisliği
4
Ayrık Hesaplama Yapılan
5
Bilgisayar Mimarisi
6
Sistem Programlama
7
Bilgisayar Ağlan
8
Sayısal Sistemler
9
Veri Yapıları ve Algoritmalar
10
İşletim Sistemleri

 

 
3. “Elektrik Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Elektrik Tesisleri
7
Otomatik Kontrol II
8
Enerji İletim Sistemleri
9
Devre Analizi II
10
Güç Elektroniği

 

 

 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Sayısal İşaret İşleme
7
Sayısal Elektronik
8
Analog Haberleşme
9
Elektromanyetik Dalga Teorisi
10
Elektronik II
 

 
5. Elektronik ve Haberleşme öğretmenliği Programı Mezunları için “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Elektrik Devreleri
2
Devre Analizi
3
Analog Elektronik Devreleri I
4
Analog Elektronik Devreleri II
5
Sayısal Elektronik Devreleri
6
Elektromanyetik Alan Teorisi
7
Analog Haberleşme
8
Kontrol Sistemleri
9
Mikrodalga Devreleri
10
Elektrik Makinalan I
n
Elektrik Makinalan II
12
Düşük Gerilim Güç Sistemleri
13
Güç Elektroniği
14
Güç Sistemleri
 

 
6. “Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Sayısal İşaret İşleme
7
Sayısal Elektronik
8
Analog Haberleşme
9
Elektronik II
10
Elektromanyetik Dalga Teorisi

 

 
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Sayısal İşaret İşleme
7
Sayısal Elektronik
8
Analog Haberleşme
9
Elektromanyetik Dalga Teorisi
10
Elektronik II
 

 
5. Elektronik ve Haberleşme öğretmenliği Programı Mezunları için “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Elektrik Devreleri
2
Devre Analizi
3
Analog Elektronik Devreleri I
4
Analog Elektronik Devreleri II
5
Sayısal Elektronik Devreleri
6
Elektromanyetik Alan Teorisi
7
Analog Haberleşme
8
Kontrol Sistemleri
9
Mikrodalga Devreleri
10
Elektrik Makinalan I
n
Elektrik Makinalan II
12
Düşük Gerilim Güç Sistemleri
13
Güç Elektroniği
14
Güç Sistemleri
 

 
6. “Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Sayısal İşaret İşleme
7
Sayısal Elektronik
8
Analog Haberleşme
9
Elektronik II
10
Elektromanyetik Dalga Teorisi

 

 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği I
2
Mühendislik Matematiği II
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Elektromanyetik Alan Teorisi
5
Olasılık ve İstatistik
6
Sayısal İşaret İşleme
7
Antenler
$
Elekromanyetik Dalga Teorisi
9
Analog Haberleşme
10
Sayısal Haberleşme
 

 
8. “Enerji Sistemleri Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş
2
Mühendislik Matematiği
3
Termodinamik II
4
Hidrolik Makineler
5
Elektrik Eneriisi ve İletimi Dağıtımı
6
Akışkanlar Mekaniği II
7
Isı ve Kütle Transferi
8
Termik Turbo Makineler
9
Mühendislik Ekonomisi ve Yönetimi
10
Eneri i Hukuku

 

 
9. “İmalat Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
İmalat Usulleri
2
Mukavemet
3
İmalatta Planlaması
4
Sistem Dinamiği ve Kontrol
5
Makine Elemanları
6
Mühendislik Matematiği
7
Termodinamik
8
Malzeme Bilimi
9
Mekanik Titreşimler ve Mekanizma Tekniği
10
Takım Tezgahlan
11
Ölçme Tekniği ve Kalite Kontrol

 

 
10. Yapı Öğretmenliği Programı Mezunlan İçin “İnşaat Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Diferansiyel Denklemler
2
Akışkanlar Mekaniği
3
Dinamik
4
Mukavemet
5
Yapı Statiği
6
Yapı Dinamiği
7
Betonarme
8
Zemin Mekaniği
9
Çelik Yapılar
10
Yapı İşletmesi
 

 
11. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği Programı
Mezunlan İçin “İnşaat Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
-
1
Fizik II
2
Olasılık ve İstatistik
3
Mühendislik Ekonomisi
4
İnşaat Mühendisliğine Giriş
5
Jeoloji
6
Statik
7
Diferansiyel Denklemler
8
Yapı Statiği I
9
Yapı Statiği II
10
Mukavemet I
11
Mukavemet II
12
Akışkanlar Mekaniği
13
Sayısal Analiz ve Bil. Prog.
14
Hidrolik I
15
Hidrolik II
16
Yapı Dinamiği
17
Zemin Mekaniği
18
Betonarme I
19
Betonarme II
20
Ulaştırma
21
Temeller
22
Çelik Yapılar
23
inşaat Müh. Tasarımı
24
Betonarme Yapıların Proi.
25
Bitirme Çalışması

 

 

 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği
2
Sayısal Analiz
3
Sinyaller ve Sistemler
4
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğine Giriş
5
Güç Elektroniği
6
Sayısal Elektronik
7
Kontrol Mühendisliğinin Bilgisayar Uygulamaları
8
Servo Sistemler ve Sürücüler
9
Süreç Denetimi ve Lab.
10
Modem Kontrol Teorisi
11
Kontrolde Algılama ve Dönüştürücü Şist.
 

 
13. “Makine Mühendisliği" Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği
2
Akışkanlar Mekaniği
3
Termodinamik
4
Dinamik
5
Mukavemet
6
îmal Usulleri
7
Isı Geçişi
8
Makine Elemanları
9
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
10
Makine Dinamiği
11
Diferansiyel Denklemler
12
Mekanizmalar

 

 

14. Enerii Öğretmenliği ve Tesisat Öğretmenliği Programı Mezunları için “Makine Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Diferansiyel Denklemler
2
Sayısal Yöntemler
3
Ölçme ve Değerlendirme
4
Dinamik
5
Mukavemet 2
6
Termodinamik 2
7
Akışkanlar Mekaniği 2
8
Isı Geçişi
9
Sistem Dinamiği ve Kontrol
10
İmal Usulleri
11
Makine Elemanları 2
12
Makine Teorisi
13
Makine Mühendisliği Laboratuarı 1 ve 2
14
Seçmeli Uzmanlık Dersi (Türbomakinalar, İklimlendirme,
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Mühendislik
Tasarımı ve CAD gibi)
15
Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi (Motorlar, Güç Santralleri. Digital
Kontrol Sistem Tasarımı, İmalat Mühendisliği ve CAM gibi)
 

 
15. “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Malzeme Biliminin Temelleri
2
Malzeme Analiz Teknikleri
3
Malzemelerin Mekanik Davranışları
4
Faz Diyagramları
5
Fiziksel Metalürji (Malzeme Ağırlıklı)
6
Kimyasal Metalürji (Üretim)
7
Demir Çelik Metalürjisi
8
Metalurji-Malzeme Mühendisliği Laboratuarı
9
Metallerin Isıl İşlemleri
10
Plastik Sekil Verme Yöntemleri
11
Estraktif Metalürji Prensipleri
12
Döküm Prensipleri

 

 

 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği
2
Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı
3
Endüstriyel Ölçme ve Sensor Tekniği
4
Mekatronikte Makine Elemanları
5
Sistem Dinamiği ve Kontrol
6
Yazılım Mühendisliği
7
Görüntü İsleme
8
Sayısal Komünikasyon
9
Bilgisayarlarla Bütünleşik Sistem Tasarımı
10
Katı Modelleme ve Analiz
 

 
17. “Metalürji ve Malzeme Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Fizik II
2
Çözelti Termodinamiği
3
Hammadde ve Temel İşlemler
4
Polimer Malzemeler
5
Kompozit Malzemeler
6
Seramik Malzemeler
7
Korozyon ve Korunma
8
Oretim Metodoloiisi Prensipleri
9
Tesis Planlama
10
Faz Diyagramları
11
Döküm Teknoloiisi

 

 
18. “Otomotiv Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Mühendislik Matematiği
2
Bilgisayar Destekli Tasarım
3
Termodinamik
4
Dinamik
5
Otomotiv Tasarımı
6
İmal Usulleri
7
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar
8
Makine Elemanları
9
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
10
Mekanik Titreşimler

 

 

 
Dersin Adı
1
Genel Kimya Lab
2
Physics Lab
3
Lineer Cebir
4
Diferansiyel Denklemler
5
Bilgisayar Programlama1
6
Statik+Dinamik (veya Mühendislik Mekaniği)2
7
Mukavemet
8
Termodinamik
9
Mekanizma Tekniği
10
Akışkanlar Mekaniği
11
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
12
Isı Transferi
13
Bitirme Tasanm Projesi3
14
Mühendislik Etiği
15
insan ve Toplum Bilimi Dersi
Bir programlama dilinin giriş seviyesinde öğretilmesi, Fortran, C veya Matlab vb. derslerden biri
Statik ve Dinamik dersleri ayrı ayrı üçer kredi olarak önerilebilir. Minimum 3 kıedilik dersin birleşimi olan
Mühendislik Mekaniği dersi okutulmalıdır.
3Bir takım çalışması olarak bir mühendislik tasarım projesi yürütülmelidir.
 

 
20. “Yazılım Mühendisliği” Tamamlama Programı
 
Dersin Adı
1
Ayrık Yapılar
2
Programlama Dilleri
3
Nesne Tabanlı Programlama
4
Veri Yapılan
5
Sayısal Analiz
6
Bilgi Sistemleri ve Güvenliği
7
Yazılım Tasarımı ve Mimarisi
8
Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi
9
İşletim Sistemleri
10
Ağ Sistemleri

 

 
 
Dersin Adı
1
Tasan Geometri
2
Temel Tasanm
3
Endüstriyel Tasanm Mühendisliğine Giriş
4
Teknik Resim
5
Bilgisayar Destekli Çizim
6
Bilgisayar Destekli Tasanm I
7
Bilgisayar Destekli Tasanm II
8
Bilgisayar Destekli Tasanm ÎII
9
Bilgisayar Destekli Tasarım IV
10
Ürün Tasanmı
11
Sistematik Tasanm
12
İmalat Teknolojileri I
13
İmalat Teknolojileri II
14
Mühendislik Mekaniği-I
15
Mühendislik Mekaniği-II
16
Makine Elemanlan-I
17
Makine Elemanlan-II
18
Elektrik Ve Elektronik Bilgisi
19
Mühendislik Malzemeleri
20
Model Ve Prototip Geliştirme-I
21
Model Ve Prototip Geliştirme-II
22
İş Sağlığı Ve Güvenliği I
23
İş Sağlığı Ve Güvenliği II
24
Bilgisayar Destekli Üretim
25
SaoMetal Kalıp Tasanmı
26
Mekanizma Tekniği
27
Termodinamik
28
Akışkanlar Mekaniği
29
Ölçme Ve Kontrol
30
Tersine Mühendislik Metodları Ve Hızlı Prototipleme
31
Tasarım Proje Yönetimi
32
Mezuniyet Projesi Veya Bitirme Tezi