Kamuajans.Com – Bağımsız Diyanet -Sen Genel Başkanı Faruk ÇETİN ve yönetim kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ramazan MUSLU’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Bağımsız Diyanet -Sen Genel Başkanı Faruk Çetin, Genel Sekreter Mevlüt Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fahri Çetin, Danışma Kurulu Başkanı, Başkanlık Merkez ve İç Anadolu Bölge temsilcisi Pervil Koç hazır bulundu.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanlı Faruk Çetin ziyarette Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya Diyanet İşleri Başkanlığına ilk defa müezzin olarak atananların ve halen bu görevi icra eden müezzinlerin imamlığa atanmaları için gerekli çalışma yapılması taleplerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatına göre imam-hatip kadrosunda çalışan cami görevlisi ile müezzin-kayyım kadrosunda çalışan cami görevlisi arasında hiçbir fark olmadığı gibi maaş ve özlük haklarında da bir fark ve eksiklikte bulunmamaktadır.

Bu sebeple bu şekilde çalışan personelin taleplerinin karşılanması bu unvanda çalışlanların kendisini yenilemesine ve kişisel hizmet performansının artmasına katkı sunacaktır." dedi.

Ayrıca Ziyarette Genel Başkan Faruk Çetin, bizler Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan tüm personelin tek hizmet sınıfına alınmasını noktasında gerekli çalışma yapılmasının artık ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aynı işi yapan VHKİ ile Memur, Eğitim APK Uzmanı ile Kurum kariyer uzmanı arasında özlük ve ücret farkı bulunmaktadır. Bizler bir unvana haiz personelin özlük ve mali haklarında iyileştirme isterken diğerlerine diğer kurumlarda o unvanların ve unvan sınıfların karşılığı olduğu için isteyemiyoruz. Böyle olunca da arada mali ve özlük haklar bakımından ciddi uçurumlar oluşuyor.Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelin tamamının Diyanet Hizmetleri Sınıfı adı altında 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bu sınıfına geçirilmesini bu şekilde aynı işi yapan kişilerin ile özlük ve mali haklarının eşitlenmesini istiyoruz” dedi.

Genel Başkan Çetin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı MUSLU’ya hayırlı olsun ziyaretinde ilettiği bir başka konu ise, 633 sayılı kanunda değişiklik yapılması talebiydi. İletilen talepte Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemine uyum yasaları düzenlenmekte ve bu uyum yasalarına başkanlığımız mevzuatlarında da gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler yapılırken gönüllülük esasına göre çalışan sivil toplum kuruluşu olan cami dernekleri ile işbirliği yapılması amacıyla 633 sayılı yasada değişikliğin yapılması, daha etkin ve verimli din hizmeti sunulması noktasında bahse konu olan tüzel kişilerle ilişkilerinin yürütülme hususları kanunda değişiklik yapılınca iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği yönetmelikle belirlenmesi 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamı dışında olması hem anılan derneklerin etkinliğini artıracağı hemde kurumumuzun bu tüzel kişiliklerle daha etkin ilişki geliştireceği kanaatimdeyiz. ” dedi.